Obec Borský Svätý Jur vymení za 239 928,96 eur 180 svietidiel v rámci projektu “Rekonštrukcia verejného osvetlenia obce Borský Svätý Jur” z finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov EÚ – Operačný program “Konkurencieschopnosť a hospodársky rast”.

Foto: Borskysvatyjur.sk

Ročná energetická úspora dosiahne 19 036,8 kWh. Výmena svietidiel bude ukončená do konca apríla 2011.

Zdroj: Borskysvatyjur.sk


.

Trnavské rádio Tak akorát 2024