Poslanci Mestského zastupiteľstva (MsZ) v Senici schválili na svojom poslednom zasadnutí návrh na nájom pozemkov v katastrálnom území mesta pre spoločnosť Vaillant Group Heat Pump Production. TASR o tom informovala hovorkyňa mesta Tatiana Moravcová.

Nemecký investor, ktorý už začal prípravné práce na vybudovaní nového závodu tepelných čerpadiel v priemyselnej zóne Kaplinské pole, požiadal o dlhodobý nájom pozemkov v celkovej výmere 8056,06 štvorcového metra na účely vybudovania a užívania prístupovej infraštruktúry a na výstavbu dočasných stavieb súvisiacich s výstavbou závodu.

Pálfyovci Knihy.Zahori

Materiál bol predložený na rokovanie zastupiteľstva ako prípad hodný osobitného zreteľa. “Uznesenie rieši v prvom bode nájom ornej pôdy v celkovej výmere 7533 štvorcových metrov na dobu určitú, najviac na desať rokov, za cenu jedno euro za štvorcový meter ročne, pričom prenajímateľ sa zaväzuje tento pozemok nepredať počas doby trvania nájomného vzťahu,” uviedla Moravcová.

V druhom bode uznesenia išlo o nájom ornej pôdy na celkovo štyroch parcelách spolu vo výmere 523,05 štvorcového metra na dobu určitú, najviac však na päť rokov, za cenu jedno euro za štvorcový meter ročne. Poslanci návrh schválili potrebnou trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.

“Spoločnosť nás požiadala, aby sme im prenajali pozemky, ktoré budú slúžiť predovšetkým ako prístupové cesty k ich novobudovanému závodu. Máme záujem, aby výstavba fabriky išla podľa stanoveného harmonogramu,” informoval primátor Senice Martin Džačovský.

Spoločnosť chystá výstavbu výrobného závodu zameraného výlučne na výrobu tepelných čerpadiel. Celková investícia do nového závodu je vyčíslená na 120 miliónov eur. Okrem investícií vláda schválila investičnú pomoc vo výške 18 miliónov eur vo forme úľav na dani z príjmov.

Celková rozloha závodu je plánovaná na ploche 55.000 štvorcových metrov. Začiatok náboru nových pracovníkov je plánovaný na koniec roka 2022 a spustenie výroby je naplánované v druhej polovici roku 2023.


.
Toto je čítané

Pestovanie a predaj zeleniny má v Zohore bohatú históriu

Klimatické i pôdne danosti v obci Zohor vytvorili už v dávnejších dobách vhodné podmienky na…

BM: Ustekana sobota