Policajti zo Senice, aj za účasti hliadok PMJ a pracovníkov Finančnej správy Senica, si preverili diskotéku v prihraničnej obci, v okr. Senica. Po akciách v Trnave, v Piešťanoch a Hlohovci sme vykonali v poradí už tretiu akciu zameranú na požívanie alkoholu mladistvými osobami.

V nedeľu, krátko po polnoci skontrolovali policajti všetky osoby v priestoroch zariadenia do 18 rokov. Pozitívne dychové skúšky na alkohol malo celkom 29 detí, z toho v jednom prípade išlo o 13 ročného chlapca z okr. Skalica a 28 mladistvých. Pod vplyvom alkoholu bolo 18 chlapcov a 10 dievčat. Opité boli dve 15 ročné dievčiny, nafúkalo aj päť 16 ročných dievčat a tri 17 ročné. Najviac pozitívnych dychových skúšok na alkohol mali tínedžeri vo veku 17 rokov a to až v 15 prípadoch. Najviac namerali hodnotu 0,76 mg/l alkoholu, čo je takmer 1,6 promile.

Trnavské rádio Tak akorát 2024

Policajti všetky prípady opitých detí na mieste zadokumentovali a spisy v najbližších dňoch postúpime obciam, v ktorých majú trvalé bydlisko, na ďalšie konanie. Mladiství budú, v sprievode svojich rodičov, riešení za požívanie alkoholu. Vo veci bude konať aj príslušný odbor sociálno-právnej ochrany a sociálnej kurately úradu práce, sociálnych vecí a rodiny.

Pri kontrole prevádzky zistili policajti aj porušenie stále platných pandemických opatrení a príslušníci Finančnej správy zistili porušenie aj na strane organizátora. Vstupenky a zakúpený alkohol pri kontrolnom nákupe boli vydané bez pokladničného dokladu.

V zmysle zákona deti do 15 rokov a osoby mladistvé do 18 rokov nesmú požívať alkoholické nápoje alebo iné návykové látky a sú povinné podrobiť sa vyšetreniu. Zároveň zákon stanovuje, že deti do 15 rokov sa nesmú zdržiavať bez dozoru svojich zákonných zástupcov po 21.00 hodine na verejne prístupných miestach, v ktorých sa podávajú alkoholické nápoje. Za porušenie zákona môže hroziť zákonnému zástupcovi nielen finančná pokuta, ale aj pozastavenie vyplácania prídavkov na dieťa.

Polícia bude, v rámci celého Trnavského kraja, pokračovať v podobných kontrolách aj naďalej.

Záhorí.sk informovala policajná akcia Mária Linkešová.


.
Toto je čítané

Odškodňovanie poľnohospodárov pre škody na plodinách nie je systémové

Klimatické zmeny spôsobené globálnym otepľovaním sa aj na Záhorí prejavujú čoraz častejšie.…

BM: Ustekana sobota