Mesto Stupava sa v zmysle zákona pripravuje k realizácii rekultivácie skládky odpadov a jej definitívnemu uzatvoreniu.

Ilustračné foto

V súčasnosti prebiehajú povoľovacie procesy a prípravné práce k realizácii stavby. V uplynulých dňoch sa do areálu naskladnil stavebný materiál na budúcu rekultiváciu, ku ktorému boli doložené potrebné certifikáty.

Malvínka Knižkáreň 2023

Realizátor budúcich prác v rámci minimalizácie dopadov na okolie pristúpil aj na základe našej urgencie ku kropeniu a k čisteniu príjazdových komunikácii. Prípravné práce budú v najbližších dňoch nateraz ukončené.

Mesto Stupava vyvinie maximálne úsilie, aby rekultivácia skládky mala čo najmenší dopad na kvalitu života obyvateľov v okolitých nehnuteľnostiach. Za vzniknuté nepríjemnosti sa ospravedlňujeme a o budúcich prácach samotnej rekultivácie budeme verejnosť vopred informovať.

Róbert Bubnič, Stupava.sk


.

Je ok, ak nie si ok BSK