Bratislavský samosprávny kraj (BSK) zapojí do procesu deinštitucionalizácie ďalšie svoje zariadenie sociálnych služieb, a to Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ v Stupave.

Dôvodom sú nevhodné podmienky v trojpodlažnej historickej budove, ktorá je na poskytovanie takýto služieb nevhodná a nevyhovujúca. Cieľom je úplné opustenie budovy a presťahovanie sa do menších komunitných zariadení v širšom okolí Stupavy. Prvý z objektov vznikne v Záhorskej Bystrici.

Trnavské rádio Tak akorát 2024

Proces a priebeh deinštitucionalizácie sociálnych služieb, keď sa z veľkých zariadení sociálnych služieb prechádza na domovy rodinného typu, definuje transformačný plán zariadenia z apríla 2021.

Menšie budovy ponúkajúce komunitný spôsob života, s kapacitou do 30 prijímateľov sociálnych služieb, budú rešpektovať zdravotné znevýhodnenia prijímateľov sociálnych služieb tak, aby im boli poskytované čo najkvalitnejšie sociálne služby,” uviedla pre TASR hovorkyňa BSK Lucia Forman.

Vzhľadom na súčasnú kapacitu zariadenia, ktorá predstavuje 168 prijímateľov sociálnych služieb, pôjde o časovo a finančne náročný projekt. Z jednej veľkej budovy sa klienti postupne presťahujú do menších zariadení, ktoré budú na tieto účely postavené alebo zrekonštruované. Prvý objekt postaví kraj v Záhorskej Bystrici, zámer schválili krajskí poslanci na ostatnom zastupiteľstve. Po vybudovaní tam presťahuje 30 klientov, šiestim bude služby poskytovať ambulantne. Má ísť ľudí s ťažkým zdravotným postihnutím, prioritne s Alzheimerovou chorobou a demenciou.

Do procesu deinštitucionalizácie a transformácie je v súčasnosti zapojených deväť zo 14 sociálnych zariadení. Sedem z nich má vypracovaný transformačný plán, dve zariadenia sú v prvotných fázach tvorby plánu. Domov sociálnych služieb a Zariadenie podporovaného bývania Merema a tiež Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača sú v rámci procesu v realizačnej fáze výstavby domov a objektov.


.
Toto je čítané

BSK začne rekonštruovať cestu medzi Lábom a Plaveckým Štvrtkom

Bratislavský samosprávny kraj (BSK) začne od pondelka (17. 6.) rekonštruovať cestu medzi…

20 rokov