Už tradične, niekoľko rokov, sa snaží vedenie Fakultnej nemocnice AGEL Skalica motivovať študentov Strednej zdravotníckej školy v Skalici k nadviazaniu spolupráce hneď po skončení štúdia.

Spolupráca so študentmi, ktorí zo svojej povinnej praxe poznajú prostredie nemocnice a prácu na jednotlivých oddeleniach, je pre nemocnicu veľmi výhodná. Snahou vedenia je presvedčiť študentov, že sú pre nemocnicu veľmi potrební a že práca v zdravotníckom zariadení má množstvo výhod a otvorených možností aj pre začínajúcich zdravotníkov samotných.

V úvode priateľského stretnutia vedenia nemocnice so študentami na pôde Strednej zdravotníckej školy v Skalici sa potenciálnym ošetrovateľským posilám nemocnice prihovorila námestníčka pre ošetrovateľskú starostlivosť v skalickej nemocnici Mgr. Katarína Filípková: „Ošetrovateľský personál v nemocnici je pre nás mimoriadne dôležitý a potrebujeme ho stále. Každý máme niekoho, kto si časom bude alebo si už teraz vyžaduje ošetrovateľskú starostlivosť v nemocnici. Nám všetkým záleží, aby sa o nás v takejto chvíli staral niekto, kto chápe naše rozpoloženie, je trpezlivý k našim potrebám a má pre nás pochopenie a občas aj láskavé slovo. Tým chcem povedať, že túto robotu nemôže robiť každý. Ide o prácu pre ľudí a s ľuďmi, a tá je niekedy mimoriadne náročná.“

Nie všetci študenti 4. ročníka SZŠ už majú jasno v tom, kam povedú ich cesty po skončení stredoškolského štúdia. Veľká časť z nich chce ale pokračovať v štúdiu na vysokej škole. K najžiadanejším zdravotníckym pozíciám v aktuálnej dobe určite patrí pozícia zdravotníckeho záchranára alebo pôrodnej asistentky. V prípade, že sa študenti rozhodnú pre externé vysokoškolské  štúdium popri práci v nemocnici, môže to byť pre obe strany výhodné. „Našim zamestnancom, ktorí študujú externe na sestru na VŠ ZaSP sv. Alžbety, hradíme náklady na toto štúdium. Okrem iných benefitov, ktoré dnes dokážeme zamestnancom ponúknuť, určite sa zmienku stojí možnosť príspevku na 3. pilier, čo je pre začínajúceho mladého človeka akési prvé sporenie pre budúcnosť,“ prezentoval výhody zamestnania vo Fakultnej nemocnici AGEL Skalica riaditeľ nemocnice MUDr. Jakub Rybár a doplnil: „Mzdové podmienky vo sfére zdravotníctva sa zlepšujú kontinuálne už niekoľko rokov a my sa snažíme o vytvorenie optimálnych podmienok pre odborný rast a ďalšie vzdelávanie zamestnancov – súčasných aj tých nových.“

Aj tento rok majú možnosť študenti privyrobiť si v nemocnici formou brigády. Túto možnosť nemocnica ponúkla študentom tretieho a štvrtého ročníka SZŠ odboru zdravotnícky asistent/praktická sestra. Študenti sa môžu prihlasovať na letnú brigádu už teraz na personálnom oddelení. „Požiadavky študentov ohľadom umiestnenia na preferované oddelenie sa budeme samozrejme snažiť zohľadniť, ale odporúčame sa prihlásiť čo najskôr,“ upresnila námestníčka a dodala, že študentom tretieho ročníka radi pomôžeme s výberom  zdravotníckych fakúlt a jednotlivým zameraním na zdravotnícke povolania. Ešte majú rok na rozmyslenie a to je čas, ktorý treba využiť.


.

Lapková patrola