Druhé tohtoročné zasadnutie obecného zastupiteľstva v Moravskom Svätom Jáne sa uskutočnilo v utorok 29.3.2011 o 18:00 hodine vo veľkej sále kultúrneho domu.

Riadneho zastupiteľstva sa zúčastnilo 8 poslancov (novým poslancom sa stal po zložení sľubu Ondrej Kmoško). Poslankyňa Jana Leskovská sa z dôvodu zahraničnej cesty zasadnutia nezúčastnila.

Poslanci OZ schválili rozpočet na rok 2011.
Za hlasovalo 7 poslancov, Ondrej Kmoško sa zdržal
Schváleniu predchádzala pracovná porada. Rozpočet obce bol v zákonnej lehote okrem iného vyvesený aj na internetovej stránke obce, kde sa sním mohli bližšie zoznámiť aj občania obce. Občianka Marta Škrabáková využila v diskusii možnosť sa k rozpočtu vyjadriť. Na jej pripomienky reagovala Hlavná kontrolórka obce p. Balejčíková, ktorá sľúbila, že nedostatky rozpočtu budú odstránené v spolupráci s účtovníčkou obce a finančnou komisiou po vypracovaní programového rozpočtu.

Podnety občanov sú dôležité, preto si budú môcť všetci občania vždy v dostatočnej lehote pred konaním zastupiteľstva pozrieť (na oficiálnej stránke obce) podklady, o čom bude zastupiteľstvo rokovať. Preverujú sa aj technické možnosti živého prenosu zo zastupiteľstva na internete. Vedenie obce chce svoje rozhodnutia čo najviac priblížiť všetkým občanom.

Obec má novú kronikárku obce. Stala sa ňou poslankyňa Jana Leskovská. Kronika sa od roku 2008 nepísala.
Za hlasovalo 8 poslancov.

Poslanci jednohlasne schválili bezplatné poskytnutie spoločenskej sály v KD na cvičenie aerobiku, jogy a zumby. Obec má záujem podporovať všetky športové aktivity nielen futbal, tenis, stolný tenis a pod., ale aj športové aktivity žien a dievčat v obci. Preto starosta obce Anton Emrich navrhol, aby spoločenská miestnosť v KD, ktorá je len veľmi málo využívaná, poslúžila tomuto účelu a mohli ju ženy využívať bezplatne na cvičenie.

Obecný hasičský zbor a Dobrovoľný hasičský zbor Moravský Sv. Ján budú môcť využívať školské ihrisko pri ZŠ Sekule na odbornú prípravu členov. Poslanci ich žiadosť jednohlasne prijali. Čoskoro prinesieme štúdiu športovo -oddychovej zóny, ktorá by mohla na školskom ihrisku vzniknúť pri zachovaní potrieb základnej školy využívať dané ihrisko.

Poslanci zatiaľ neodobrili zmenu užívania stavby bývalej konzervárne v obci ako motokárovú trať. Stavebná komisia pri OZ pripraví na ďalšie zasadnutie podklady o dôsledkoch zmeny.

Všeobecná lekárka pre deti a dorast MUDr. Elena Černáková plánuje ukončiť svoju prax v Moravskom Svätom Jáne. Poslanci preto jednohlasne schválili žiadosť o prenájom nebytových priestorov na Obecnom zdravotnom stredisku Mor. Sv. Ján za účelom vykonávania praxe všeobecného lekára pre PEDAM SK (MUDr. Boris Chynoranský). Obec bude mať v zmluve o prenájme podmienku vykonávania praxe každý pracovný deň.

Poslanci schválili na návrh zástupca starostu Matej Hajdina ¼-ročnú odmenu starostovi obce za jeho doterajšiu odvedenú prácu. Na základe návrhu poslanca Ivana Luptáka sa výška odmeny znížila na 800 €.
Za odmenu hlasovalo 6 poslancov.
Poslanci Peter Švec a Ondrej Kmoško boli proti vyplateniu odmeny.

Starosta obce Anton Emrich absolvoval na Mestskom úrade v Senici spolu so svojím zástupcom Matejom Hajdinom školenie “Miestna samospráva – prehľad fungovania”. Školiteľom bol uznávaný odborník na samosprávu Ladislav Briestenský. Na základe tohto školenia by starosta obce rád zorganizoval podobné školenie pre všetkých poslancov v Moravskom Svätom Jáne.V článku sú len základné body zo zasadnutia, všetky body si môžete pozrieť na oficiálnej stránke obce v sekcii DOKUMENTY – ZÁPISNICE ZO ZASADNUTÍ.

Autor článku je zástupcom starostu obce Moravský Svätý Ján.


.

Trnavské rádio Tak akorát 2024