22. apríl je Dňom Zeme. V modernom ponímaní ide o ekologický sviatok, ktorým komunity upozorňujú na ničenie životného prostredia. V Malackách poľovníci i hádzanári oslávili tento deň láskavým prístupom k prírode. Jedni zbierali odpadky, druhí sadili nové stromy.

„Všetci sme deti Zeme. A ako sa k nej budeme správať, taká láskavá bude ona k nám,“ povedali si členovia poľovníckeho združenia Malačan, Malackí zberači, členovia občianskeho združenia Zenit sk a ďalší, ktorým nie sú ľahostajné kopy odpadu v okolí Malaciek. Napriek upršanému počasiu prišlo pomôcť vyše 30 dobrovoľníkov. V lokalitách Syslov borník na konci ulice Boženy Němcovej a na Vampíli vyzbierali neuveriteľných 4 630 kilogramov odpadu. Veľká väčšina z neho sa dá zrecyklovať, pretože ide o plasty, sklo, pneumatiky a stavebný odpad. Nevytriedieľný odpad tvoril iba jednu pätinu.

Záhorácke rádio 2024 01

„Opätovne apelujeme na obyvateľov, aby neznečisťovali prírodu a nevyvážali odpad. Na zberných dvoroch môžu odpad odovzdať zadarmo. Čierne skládky znečisťujú pôdu i vodné zdroje a spôsobujú zvieratám vážne zranenia až smrť. Uchovajte si čistú prírodu a zapojme do toho aj budúce generácie!“ vyzývajú poľovníci Marek Ziegler a Milan Merc.

Aj hádzanári TJ Strojár Malacky sa vlani zapojili do zberu odpadu. Tento rok vymysleli ďalšiu aktivitu, ktorá nadväzuje na ich zelený program – výsadbu stromov medzi ulicami Veľkomoravská a Mierové námestie. Dobrovoľníkov prišlo aj napriek nepriaznivému počasiu neúrekom. „Za finančnú podporu ďakujeme Nadácii SPP, ktorá podporila projekt Malackí športovci prírode a tiež ďakujeme aj spoločnostiam Apro Záhradné centrum a ZÁHRADA centrum,“ povedal za organizátorov Boris Sivák zo Strojára.

-naty-/-mm-


.
Toto je čítané

Skalica získala dotáciu takmer 1,5 milióna eur na revitalizáciu lesoparku Hájek

V Skalici zrevitalizujú lesopark Hájek aj Mestská búdu. Zámer na tieto projekty…

BM: Ustekana sobota