Trnavský samosprávny kraj plánuje v najbližšom období začať s výstavbou 6,1 dlhého úseku Moravskej cyklomagistrály medzi Baťovým kanálom v Skalici a Malou vodnou elektrárňou v Holíči.

Pripravuje tiež výstavbu dvoch úsekov medzi Brodským a slovensko-rakúskou hranicou v celkovej dĺžke 8,1 kilometra. Na tri projekty získala župa prostriedky z eurofondov v sume vyše dvoch miliónov eur. Cieľom kraja je prispieť k vybudovaniu Moravskej cyklomagistrály, ktorá bude mať celkovo takmer 50 kilometrov, a rozvoju cezhraničného turizmu.

Záhorácke rádio 2024 01

Púšťame sa do výstavby a rekonštrukcie Moravskej cyklomagistrály ako jednej z troch nosných cyklotrás v našom kraji. Sme veľmi blízko k výstavbe prvého úseku medzi Baťovým kanálom v Skalici a Malou vodnou elektrárňou v Holíči v dĺžke 6,1 kilometra. Začiatok stavebných prác predpokladáme už v najbližšom čase. Našim cieľom je zvýšiť atraktivitu kultúrneho a prírodného dedičstva na Záhorí a aj na opačnom brehu rieky Morava, teda na území našich partnerských regiónov v Českej republike a Rakúsku. S nimi spoločne pracujeme na rozvoji cestovného ruchu,“ povedal trnavský župan Jozef Viskupič.

Symbolické poklepanie základného stavebného kameňa úseku Moravskej cyklomagistrály medzi Skalicou a Holíčom sa uskutočnilo počas podujatia spojeného s otvorením 16. plavebnej sezóny na Baťovom kanáli 1. mája 2022.

Kraj už zrealizoval verejné obstarávanie na dodávateľa stavebných prác, ktoré budú v hodnote 900-tisíc eur. Na realizáciu projektu získala župa prostriedky z eurofondov, aktuálne je pred podpisom zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku. Na českej strane postavil projektový partner, ktorým je združenie Obce pro Baťův kanál, 4,2 kilometra dlhú cyklotrasu neďaleko hranice s Trnavským krajom na úseku Strážnice – Petrov.

Trnavský samosprávny kraj okrem predmetného úseku získal eurofondy aj na ďalšie dva úseky cyklotrás v rámci Moravskej cyklomagistrály. Ide o úsek od ochrannej hrádze rieky Morava po cyklolávku cez rieku Myjava, na ktorý nadviaže ďalšia cyklotrasa až po obec Brodské v celkovej dĺžke oboch úsekov 8,1 kilometra. Na realizáciu oboch úsekov získal kraj prostriedky z eurofondov vo výške takmer 1,2 milióna eur.

Župa má tiež rozpracované projekty na ďalšej cyklistickej tepne v Trnavskom kraji – Vážskej cyklomagistrále. Aktuálne realizuje trojkilometrový úsek Vážskej cyklomagistrály od hranice kraja po Železný most v Piešťanoch, pričom sa plánujú ďalšie úseky v okolí Serede.


.
Toto je čítané

Bratislavský kraj rekonštruuje cesty v úseku Rohožník-Plavecký Mikuláš a v intraviláne obce Kuchyňa

Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) rozbehla dnes, v pondelok 17.6.2024 revitalizáciu…

20 rokov