Mesto Malacky hľadá zhotoviteľov obnovy Mierového a Kláštorného námestia v centrálnej časti okresného sídla. Výzvu na predkladanie ponúk v rámci zákazky, ktorá je rozdelená na stavebné práce i sadové úpravy a zavlažovanie, zverejnili v pondelok vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO).

foto Malacky.sk

Predpokladaná hodnota zákazky v rámci oboch častí je 1 316 642 eur bez DPH (v prípade stavebných prác 1 192 575 eur bez DPH, v rámci zavlažovania a sadových úprav 124 066 eur bez DPH). “Projekt rieši revitalizáciu jestvujúcich verejných priestranstiev, ktoré v súčasnosti slúžia najmä ako verejné parkovisko, ale aj návrh nových oddychových verejných zón na Mierovom a Kláštornom námestí,” uvádza mesto v opise zákazky.

Malavké pohľady Knihy.Zahori

Záujemcovia môžu ponuky predložiť do 23. mája, ponuky možno predkladať na obe časti výzvy i jednotlivo.


.

INAT Rezanie laserom