Klub filatelistov ZSF 52 – 32 vydal ďalší poštový (korešpondenčný) lístok zo série Malacky dnes. Neuveriteľný päťdesiaty lístok vydaný od roku 2010 zobrazuje fontánu na Kláštornom námestí.

Filatelisti sa bez rúšok stretli po dlhšej dobe na Jarnej zberateľskej burze v jedálni ZŠ Dr. J. Dérera. Podľa hlavného organizátora a predsedu klubu filatelistov Antona Pašteku bola účasť zberateľov nadpriemerná a prišli aj mládežníci: „Z mladých filatelistov máme veľkú radosť. V ZŠ Dr. J. Dérera funguje filatelistický krúžok, ktorý navštevuje 10 detí – 5 chlapcov a 5 dievčat. Aj v tomto školskom roku sú zapojení do filatelistickej olympiády.“

Zberatelia sa venujú nielen zbieraniu poštových známok, ale zbierajú sa aj mince, bankovky, odznaky či pohľadnice. „Aktuálne je okrem známok najviac rozšírené zbieranie mincí a bankoviek. Väčšina nadšencov zbiera veci z územia Slovenska, niektorí všetko americké či európske, iní zase všetko, čo je staré. V podstate neexistujú obmedzenia,“ vysvetľuje A. Pašteka počas našej návštevy na burze.

Filatelisti čoskoro vydajú aj ďalší zberateľský kúsok – poštový lístok pri príležitosti 50. ročníka Behu oslobodenia a 16. ročníka Pohára CVČ, ktorý sa uskutoční v sobotu 7. mája. Predajná cena poštového lístka za jeden kus je 1 €, a keďže ide o poštový lístok, v cene je aj poštovné v rámci Slovenska. Zakúpiť sa dajú v Turisticko-informačnej kancelárii v Mestskom centre kultúry (Záhorácka 1919) alebo na filatelistických burzách v školskej jedálni ZŠ Dr. J. Dérera.
Najbližšia zberateľská burza bude v septembri.

-naty-, foto:-naty-/-otano-


.
Toto je čítané

Vodovodné potrubia sú za hranicou životnosti

Počas leta sa zvyšuje spotreba vody v záhradách ale aj na verejných…

HAŠŠO 6/2024