V marci pokračoval projekt Senica s novým námestím ďalšími prácami. Rekonštrukcia fi nancovaná z európskych fondov svojím rozsahom mnohých ľudí udivuje.

Obyvatelia i návštevníci mesta sa pristavujú a obzerajú doterajšiu premenu a nezriedka vyjadrujú aj svoj názor. Kým priestor pred obchodným domom Cieľ čaká ešte veľa práce, druhá strana námestia by mala svoju novú definitívnu podobu získať do konca apríla.Z námestia je stavenisko a tak apelujeme na všetkých obyvateľov, aby rešpektovali dočasné obmedzenia pohybu a dodržiavali všetky pokyny slúžiace k tomu, aby neprišlo k úrazom.

Viera Barošková
Zdroj: Senica.sk/krátené


.

19 rokov Zahori