XXL Art – tematické stretnutia s umením sú pripravované programy z rôznych umeleckých oblastí, ktoré sa budú realizovať prostredníctvom umeleckých a interaktívnych workshopov, odborných seminárov a pod.

Sú určené pre širokú verejnosť, neprofesionálnych i profesionálnych výtvarníkov, pedagógov a študentov stredných a vysokých umeleckých škôl (18-99 rokov).

Cieľom tematických stretnutí s umením je nadväznosť na nadobudnuté poznatky z oblasti výtvarného umenia a rozvoj nových tvorivých kompetencií v súlade s odborným zameraním jednotlivcov.

Nathaniel Knizkaren 2023

Cieľom je spoznávanie umeleckých diel prostredníctvom zbierky galérie, tiež práca so zdigitalizovanými dielami galérie. Súčasťou je aj arteterapia.

XXL Art sa koná v dňoch
19. máj 17:00 – 19:00
Arteterapia so Zuzanou Ťulákovou-Krčmárikovou

9. jún 17:00 – 19:00
Arteterapia so Zuzanou Ťulákovou-Krčmárikovou

22. jún 9:00 – 14:00
Róbert Paršo – 3D tlač


.

Trnavské rádio Tak akorát 2024