Mestské detské jasle v Malackách majú od septembra 2022 voľnú kapacitu na prijímanie ďalších detí.

Foto: Stanislav Osuský

Rodičia, ktorí majú záujem o umiestnenie dieťaťa do jaslí, môžu podávať žiadosti o prijatie. Formulár žiadosti na stiahnutie je dostupný TU. Je potrebné ho vypísať a poslať na adresu: Mesto Malacky, Bernolákova 5188/1A, 901 01 Malacky.

Malacké pohľady Knihy.Zahori

Jasle poskytujú komplexnú celodennú starostlivosť o deti vo veku 1 – 3 roky. Zabezpečujú stravovanie, opateru, výchovnú starostlivosť a vzdelávacie aktivity s ohľadom na vek, zdravotný stav a individuálny stupeň psychosomatického vývinu. Cieľom pobytu v jasliach je rozvíjať schopnosti a osobnosť dieťaťa, osvojenie návykov a jeho socializácia.

Bližšie informácie poskytne vedúca detských jaslí Martina Novotová cez mail detskejasle@malacky.sk alebo na telefónnom čísle 0907 864 432.


.

BM: Ustekana sobota