V obci Kúty slávnostne sprístupnia viac ako 200 rokov starú stodolu, ktorú nadšenci z občianskeho združenia Pjekné mjestečko zachránili a presťahovali na nové miesto. TASR o tom informoval za občianske združenie Richard Drška.

Foto. FB Pjekné mjestečko

Pre záchranu stodoly sa združenie rozhodlo po tom, ako obec kúpila pozemok, na ktorom sa pôvodne nachádzala, a s jej využitím nepočítala. “Išlo o jeden z posledných prvkov miestnej architektúry. Ďalším aspektom bol obdiv k historickej hodnote objektu. Stodola bola na pozemku rodín Hesekovcov a Klindovcov. Teda rodín, z ktorých vyšli najznámejší rodáci obce. Z tejto rodiny pochádza i mama Eugena Suchoňa,” predstavil dôvody záchrany člen združenia Filip Húšťava

Tulaj december 2023

Na tráme nad vstupným portálom je vyryté vročenie 1820. “Stodola však nebude mať len historické využitie. Priestor s pôdorysom 10 x 20 metrov plánujeme využiť na stretávanie sa komunity, verejné podujatia a na ďalšie aktivity spojené s celým našim projektom Múzea a komunitného domu v Kútoch, ktoré dlhodobo budujeme,” doplnil Drška.

Foto: FB Pjekné mjestečko

Slávnostné podujatie k otvoreniu sa uskutoční v sobotu (21.5.) o 15:00 pod názvom Stodoua. “Súčasťou spoločenského programu bude aj folklórny program, v rámci ktorého sa predstavia cimbálová muzika s primášom Františkom Blažekom, mužský zbor Stará Břeclav, ľudová hudba Kamarádzi, ženská spevácka skupina Kútnica a mužský zbor Kúcané,” informoval Drška.


.

Trnavské rádio Tak akorát 2024