Mesto Senica bolo úspešné so žiadosťou o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP), ktorý zužitkuje na investovanie do komplexnej revitalizácie panelákového vnútrobloku na jednom z najväčších senických sídlisk. Informuje mesto na svojom webe.

Podarilo sa nám získať 699 172,68 eur na rozsiahlu obnovu vnútrobloku, ktorý je vyhradený šiestimi dvanásťposchodovými bytovými domami na Ulici Laca Novomeského č. 1210/64, 1211/66, 1212/68, 1213/70, 1214/72 a 1215/74. Ich obyvatelia sa môžu tešiť na revitalizáciu plôch medzi týmito obytnými domami,“ avizuje primátor Senice Martin Džačovský.

Plánovaná revitalizácia v objeme takmer 700 tisíc eur, počítajúca s päťpercentnou finančnou spoluúčasťou mesta, pozostáva z riešenia spevnených plôch, dvoch detských ihrísk, vytvorenia multifunkčného športového ihriska, parkourového ihriska, výbehu pre psov, drobnej architektúry a mestského mobiliáru, výmeny pouličného osvetlenia a sadových úprav. Navrhnuté riešenia sú projektované so zreteľom na zlepšenie mikroklimatických a vodných pomerov v území a danej lokalite.

Malavké pohľady Knihy.Zahori

„Zavádzajú udržateľné hospodárenie so zrážkovými vodami, navrhnuté sadové úpravy berú do úvahy úsporu vody pri údržbe zelene, napríklad prostredníctvom dažďovej záhrady a správnom spádovaní spevnených plôch do terénu. I samotný výber drevín je koncipovaný tak, aby prispieval k znižovaniu teplôt v sídelnom prostredí a zabezpečuje diverzifikáciu druhovej a vekovej štruktúry drevín a rešpektuje zdravotno-hygienické štandardy kvality ovzdušia s ohľadom na alergény,“ vysvetľuje vodozádržné opatrenia obsiahnuté v projekte revitalizácie sídliskového vnútrobloku manažérka tohto projektu Dana Jurková z Mestského úradu Senica.

Novovysadená zeleň vo vnútrobloku, obnovený trávnatý porast, taktiež vysadený živý plot popri objekte kotolne spolu s popínavými rastlinami, dažďovou záhradou, novými vodopriepustnými chodníkmi z mlatu, s novými detskými ihriskami, športoviskami, agility zónou pre psov a novými prvkami mobiliáru prispeje k zvýšeniu ekostabilizačnej funkcie zelene. Nové stromy spolu s existujúcimi napomôžu zlepšiť mikroklimatické pomery vo vnútrobloku. Počas horúcich dní sa tak. znížia výpary, a naopak zvýšia vlhkosť vzduchu, čím prispejú k zníženiu okolitej teploty. Nezanedbateľným spôsobom tiež prispejú k zníženiu veterného zaťaženia priestoru vnútrobloku.

Projekt revitalizácie vnútrobloku na Ul. Laca Novomestského je momentálne vo fáze prípravy verejného obstarávania na jeho realizáciu, ktoré následne podlieha kontrole na riadiacom orgáne. „V prípade, že bude táto administratívna časť projektu plynulá, samotná realizácia by mohla začať v septembri,“ odhaduje D. Jurková.


.

Trnavské rádio Tak akorát 2024