V pondelok (23.5.) po 11-tej hodine vypukol požiar v rodinnom dome na Priečnej ulici v Kopčanoch, okres Skalica. Operačné stredisko na miesto udalosti vyslalo hasičské jednotky z Holíča a Kútov.

V čase príjazdu hasičov sa všetci obyvatelia domu nachádzali evakuovaní na voľnom priestranstve. Veliteľ zásahu bol informovaný, že požiar vypukol v kúpeľni a rodinný dom bol odpojený od zdroja elektrickej energie. Zásah bol značne skomplikovaný silným zadymením v celom objekte. Príslušníci za použitia autonómnych dýchacích prístrojov a termovíznej kamery vnikli do domu a vyhľadali ohnisko požiaru.

Tulaj december 2023

Hasiace práce prebehli za použitia jedného „C“ prúdu. Súčasne s likvidáciou prebiehalo aj vynášanie horľavých materiálov von z domu. Miestnosť, kde požiar vznikol, bola postupne vyčistená a dohášaná ďalším „C“ prúdom. Hasiči začali aj s prirodzenou a neskôr i nútenou ventiláciou pomocou pretlakového ventilátora.

Pri udalosti neprišlo k žiadnemu zraneniu. Elektrický skrat v elektroinštalácií spôsobil majiteľom škodu vo výške 1 000 eur. Hasičom sa podarilo včasným a odborným zásahom uchrániť majetok v hodnote 30 000 eur.


.

Lapková patrola