Voľby poslancov do obecného zastupiteľstva v Jablonica vyhlásil Ústavný súd , na základe sťažnosti neúspešnej kandidátky na poslankyňu, za neplatné.

Na sčítavanie hlasov v Jablonici boli podané tri trestné oznámenia, ktorépreveruje polícia. Termín nových volieb, ktoré by sa mali konať ešte v tomto roku, určí predseda národnej rady.


.

INAT Rezanie laserom