Sclerosis multiplex, po slovensky roztrúsená skleróza, je známa aj ako ochorenie tisícich tvárí. Jej príznaky sa vyskytujú už u mladých ľudí a vývoj je často nepredvídateľný.  Každoročne je posledná májová streda, tento rok teda 25. máj, Svetovým dňom sklerózy multiplex, ktorý má za cieľ na toto závažné neurologické ochorenie upozorniť a zároveň o ňom zvyšovať informovanosť. O tomto ochorení sme sa porozprávali s MUDr. Ivanou Cilingovou z Neurologického oddelenia Fakultnej nemocnice AGEL Skalica.

MUDr. Ivana Cilingová, neurologička Nemocnica Skalica

Ako by ste pre laika opísali ochorenie skleróza multiplex? 

Skleróza multiplex, tzv. roztrúsená skleróza, je chronické, zápalové, autoimunitné podmienené demyelinizačné ochorenie centrálneho nervového systému, pri ktorom imunitný systém napáda telu vlastné štruktúry – v tomto prípade myelín, ktorý je dôležitý pre prenos nervových impulzov a vzájomnú komunikáciu jednotlivých nervových buniek v mozgu a mieche. Pri skleróze multiplex dochádza k poškodzovaniu myelínu – tento proces nazývame demyelinizácia, čo vedie k neschopnosti nervových buniek viesť nervové podnety a narušeniu komunikačných dráh.  Tento proces nie je lokalizovaný na jedno miesto, ale „roztrúsený“ do viacerých častí mozgu, eventuálne miechy. Podľa miesta poškodenia sa prejavia aj klinické príznaky.

Aké sú prejavy a kedy je potrebné navštíviť odborníka? 

Klinické prejavy tohto ochorenia sú rôzne a mnohokrát nešpecifické. Závisia najmä od miesta postihnutia centrálneho nervového systému. Častými príznakmi sú rozmazané videnie, brnenie a slabosť končatín, poruchy rovnováhy, závraty, ktoré po čase odoznievajú alebo sa do istej miery zlepšujú, avšak v rôznej intenzite naďalej pretrvávajú. U niektorých pacientov sa ako prvý príznak vyskytuje únavový syndróm. Neurológa je potrebné vyhľadať čím skôr. Niektoré z príznakov ako brnenie či slabosť končatín, privedú pacientov k neurológovi omnoho skôr, ako napríklad prechodné rozmazané videnie, prípadne poruchy rovnováhy, závraty. Zvyčajne absolvujú najskôr vyšetrenia u očného lekára, resp. otorinolaryngológa, a až potom sa k neurológovi dostanú.

Máte veľa pacientov s touto diagnózou? Stúpa ich počet alebo naopak klesá? 

Áno, máme veľa pacientov s touto diagnózou a ich počet stúpa. Na Slovensku nemáme presné epidemiologické dáta o incidencii a prevalencii ochorenia, ale počet pacientov sa odhaduje na približne 8000. Skleróza multiplex je multifaktoriálne podmienené ochorenie, závisí od mnohých vnútorných i vonkajších faktorov. Má súvis aj s našim životným štýlom, stravovaním a stresom. Ide najčastejšie o ľudí v produktívnom veku, od 20 do 40 rokov, častejšie sú to ženy.

Je skleróza multiplex liečiteľná? 

Skleróza multiplex je liečiteľné, ale nie vyliečiteľné ochorenie. Priebeh ochorenia závisí od mnohým faktorov, včasnosti diagnostikovania ochorenia a nasadenia liečby. Momentálne máme k dispozícii pomerne široké spektrum liekov, ktoré napomáhajú udržať pacientov čo najdlhšie produktívnych a bez ťažkostí. Liečba sklerózy multiplex zahŕňa viacero terapuetických postupov, ktoré sa určujú na základe podtypu ochorenia a klinického priebehu. V akútnej fáze, tzv. atake ochorenia, sa používajú protizápalové lieky, po preliečení ataky sa pacient nastavuje na chorobu modifikujúcu liečbu, ktorá má za úlohu jednak čo najviac predĺžiť obdobie tzv. remisie – obdobie bez príznakov, a zároveň znížiť frekvenciu relapsov. Liečba však musí byť komplexná, a zahŕňa i nefarmakologickú liečbu – úpravu stravy, zmenu životného štýlu.

Ako prebieha diagnostika tohto ochorenia?

Vzhľadom na to, že spektrum príznakov pri skleróze multiplex je široké, diagnostika môže byť niekedy zdĺhavá. Najmä pacienti s nešpecifickými príznakmi ako sú únavový syndróm, závratové stavy, sa k neurológovi dostávajú neskôr. Pacienti sú odosielaní buď obvodným lekárom či iným odborným lekárom (mnohokrát je to oftalmológ, príp. otorinolaryngológ) na odborné neurologické vyšetrenie.  Neurológ buď odošle pacienta na hospitalizáciu na neurologické oddelenie ku komplexnej diagnostike a liečbe, alebo ambulantne podľa klinického nálezu a príznakov realizuje zobrazovacie vyšetrenie: magnetickú rezonancia mozgu, prípadne krčnej alebo hrudnej chrbtice, a až na základe zobrazovacích vyšetrení odosiela pacienta na hospitalizáciu. Počas hospitalizácie sa u pacienta realizuje batéria vyšetrení v rámci diferenciálnej diagnostiky, realizuje sa lumbálna punkcia, čiže odber mozgovomiechového moku, a výsledky ostatných vyšetrení, ktoré sú nám nápomocné pri stanovení diagnózy. V diagnostike sklerózy multiplex sa uplatňuje i vyšetrenie evokovaných potenciálov.

Existuje pred týmto ochorením prevencia?

Prevencia ako taká pred týmto ochorením neexistuje. Je však skupina faktorov, ktoré môžeme ovplyvniť, a to sú práve tie vonkajšie faktory. Čiže zdravý životný štýl, primeraná pohybová aktivita, prísny zákaz fajčenia, pestrá, preferuje sa najmä stredomorská strava bohatá na vitamín D, kyselinu olejovú, atď.  Tým si čiastočne vieme zabezpečiť aj fungovanie určitých zložiek našej imunity. Avšak vnútorné faktory, ako je naša genetická výbava, predispozícia k ochoreniam, vrodená imunita, ktoré sa na vzniku ochorenia podieľajú, ovplyvniť nevieme.

Záhorí.sk informovala hovorkyňa skupiny AGEL SK Martina Pavliková


.
Toto je čítané

Vysoké teploty sú pre domáce zvieratá rizikové

S horúčavami sa počas leta netrápia len ľudia. Riziko predstavujú aj pre psy,…

20 rokov