Fakultná nemocnica AGEL Skalica po dvoch pandemických rokoch usporiadala na konci mája odborné podujatie Skalický deň sestier. Viac ako dve stovky účastníkov z radov sestier, pôrodných asistentiek, medicínsko-technických pracovníkov, fyzioterapeutov, záchranárov ale aj lekárov sa zišlo v skalickom kultúrnom dome za účelom vzdelávania. Účastníkov nielen z regiónu Záhoria privítala aj zástupkyňa primátorky mesta Skalica Mgr. Veronika Buc, PhD. a riaditeľ nemocnice MUDr. Jakub Rybár.

Počas šiestich hodín odborných prednášok si prítomní účastníci vymieňali svoje skúsenosti a poznatky v širokom spektre medicínskych tém. Aj tohtoročná konferencia bola venovaná aktuálnym trendom pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti. „Skalický deň sestier je odborným podujatím, ktorého tradícia vznikla pred 10 rokmi s cieľom vytvoriť zdravotníckym pracovníkom najmä nemocnice podmienky pre sústavné odborné kreditované vzdelávanie v domovskom regióne Záhoria. Postupne podujatie vďaka svojej úrovni nadobudlo kredit, vďaka ktorému dnes prichádzajú za vzdelávaním do Skalice zdravotné sestry z Trenčína, Považskej Bystrice, Bratislavy, Malaciek, Pezinka alebo Trnavy, a to nielen zo zdravotníckych ale aj zariadení sociálnych služieb,“ osvetlila vznik a vývoj sesterskej konferencie námestníčka pre ošetrovateľskú starostlivosť skalickej nemocnice Mgr. Katarína Filípková s tým, že vzdelávanie má prispieť k zvyšovaniu úrovne poskytovania zdravotnej starostlivosti v regióne Záhoria aj širšom okolí.

Niektoré tohtoročné prednášky sa v kontexte prezentovaných prevažne odborných medicínskych tém vynímali viac ako iné. Takouto bola aj prednáška Doc. PhDr. Viery Hulkovej, PhD. MPH z Katedry ošetrovateľstva Fakulty zdravotníctva Trenčianskej univerzity A. Dubčeka v Trenčíne na tému kultúrnych rozdielov vo vnímaní umierania a smrti a s tým súvisiace zvyklosti a špecifiká rôznych kultúr pri starostlivosti o umierajúceho a mŕtve telo so zameraním na kultúru Rómov, Aziatov, Moslimov a Židov. Vzhľadom na rastúci trend multikultúrnosti v Európe je téma kultúrnej diverzity pacientov čoraz viac aktuálna a prínosná aj na Slovensku.

Nezvyčajnú odozvu vzbudila u účastníkov prednáška o balzamovaní a konzervovaní, keďže ide o činnosť, ktorá je na slovenské pomery absolútne jedinečná. Doteraz na Slovensku neexistovala možnosť dať telo zosnulého zabalzamovať. V obci Kátov v okrese Skalica bola otvorená na Slovensku prvá balzamovacia miestnosť s oficiálnym certifikátom a prednášajúci Bc. Radoslav Pekar je prvým balzamovačom na Slovensku.

Nechýbala prednáška o zhodnotení pandémie COVID-19 na činnosť mikrobiologického laboratória a jeho personálu.

Zaujímavosťou 10. ročníka sesterskej konferencie bolo, že jej účastníci mohli absolvovať kurz prvej pomoci osobám v ohrození života. V teoretickej rovine sa účastníci oboznámili nielen s identifikovaním stavu, ktorý si vyžaduje poskytnutie prvej pomoci, ale aj so špecifikami prístupu z pohľadu veku zachraňovanej osoby, tzn. ako postupovať u novorodencov a u detí a ako u dospelých osôb. Nácvik praktickej časti prvej pomoci, resp. poskytovania kardio-pulmorálnej resuscitácie prebiehal na 3D modeloch. „Z 230 účastníkov konferencie si prakticky prvú pomoc vyskúšala viac ako polovica zdravotníkov,” špecifikovala záujem o život-zachraňujúcu aktivitu Mgr. Filípková.

Záhorí.sk informovala hovorkyňa skupiny AGEL SK Martina Pavliková


.
Toto je čítané

Sekule: Polícia zadržala páchateľa minulotýždňovej lúpeže

Polícii sa podarilo objasniť minulotýždňovú lúpež v obci Sekule. Mladý muž, vo…

HAŠŠO 6/2024