Novú čistiareň odpadových vôd vybuduje Trnavský samosprávny kraj (TTSK) v areáli Centra sociálnych služieb (CSS) v Rohove. TASR o tom informoval odbor komunikácie TTSK.

Ilustračné foto 123.com

Čistiareň bude prepojená na jestvujúcu splaškovú kanalizáciu z hlavnej budovy a z ubytovacích zariadení. Vzhľadom na umiestnenie čistiarne v areáli CSS Rohov a jej údržbu bude nutné vybúrať otvor, kde bude osadená samonosná posuvná brána.

Realizácia projektu čistiarne je plánovaná v hodnote 407.000 eur. “Začíname s výstavbou modernej čistiarne a dobudovaním kanalizácie v Rohove, kde máme 120 klientov. Touto investíciou vyriešime dlhodobý problém, ktorý trápi región a samotnú obec už niekoľko desiatok rokov,” uviedol predseda TTSK Jozef Viskupič.

Plocha draka Knihy.Zahori

Na čistiareň sa uskutočnila verejná obchodná súťaž. Do súťaže sa zapojili tri spoločnosti a najvýhodnejšiu ponuku podala spoločnosť Palkovič SK z obce Hlboké. Za predmet obstarávania ponúkla celkovú sumu 407.833,38 eura s DPH. Predpokladaná hodnota zákazky bola stanovená vo výške 459.078,30 eura s DPH.

Termín ukončenia čistiarne splaškových odpadových vôd sa predpokladá do siedmich mesiacov od začatia prác. Zhotoviteľ sa zároveň zaväzuje vykonávať skúšobnú prevádzku po dobu šiestich mesiacov od ukončenia stavby, ako aj následný technický dozor.


.

BM: Ustekana sobota