V laboratóriu Oddelenia klinickej mikrobiológie Fakultnej nemocnice AGEL Skalica bolo za dva roky pandémie vykonaných bez mála 50 tisíc RT-PCR testov. 12-členný tím oddelenia OKM sa dokázal vysporiadať s viac alebo menej naliehavými, rôzne technicky aj odborne náročnými požiadavkami s cieľom úspešne manažovať všetky procesy potrebné k zabezpečeniu testovania verejnosti a pacientov na prítomnosť infekcie SARS-Cov-2.

Meškanie dodávok novej prístrojovej techniky, nedostatok a nestabilnosť diagnostických súprav, komplikované nastavenie nového pracovného procesu, výpadky personálu z dôvodu choroby, nepretržitá časová tieseň, únava  a strata motivácie u zamestnancov. To všetko sú aspekty, ktoré významným spôsobom zasahovali do činnosti laboratórneho personálu počas pandémie. Výhodou  OKM v Skalici bolo, že skúsenosti s PCR diagnostikou mali už z vyšetrovania sexuálne prenosných ochorení.

 

Šiesteho marca 2020 bol na Slovensku potvrdený prvý prípad infekcie SARS-CoV-2 a v apríli prišla požiadavka na zavedenie RT-PCR diagnostiky ochorenia COVID-19 v skalickej nemocnici. V máji bola uvedená do prevádzky mobilná odberová jednotka MOM a 29. júna po splnení personálnych, priestorových, prístrojových a iných požiadaviek na testovanie bol bolo v skalickom laboratóriu Oddelenia klinickej mikrobiológie vykonané prvé PCR vyšetrenie. V auguste 2020 bol zachytený prvý pozitívny prípad infekcie SARS-CoV-2 v skalickej nemocnici. Oddelenie klinickej mikrobiológie skalickej nemocnice bolo jediným oddelením, ktoré v regióne Záhoria vykonávalo RT-PCR diagnostiku SARS-CoV-2. Dennú kapacitu vyšetrení 300 – 400 vzoriek bolo možné zabezpečiť pri dvojzmennej prevádzke PCR úseku OKM, ktorý pracoval 16 hodín denne s cieľom realizovať požiadavku na testovanie v regióne. „Okrem  odberov z našej nemocnice a odberovej jednotky MOM sme vyšetrovali vzorky zo zariadení sociálnych služieb a firiem v regióne,“ uviedla laboratórna diagnostička RNDr. Silvia Šantavá k prvému roku testovania na COVID-19, kedy bolo v júni až decembri 2020 celkovo na prítomnosť SARS-Cov-2 vyšetrených viac ako 18 tisíc vzoriek. Ako ďalej uviedla, bolo mimoriadne náročné pracovať nepretržite pod tlakom a s vedomím, že stovky pacientov denne čakajú na výsledky testu, na potvrdenie alebo vylúčenie život ohrozujúcej infekcie. Toto obdobie bolo pre celé oddelenie obrovskou skúškou a všetkým zamestnancom patrí veľké poďakovanie.

 

V roku 2021 sa už zrealizovalo viac ako 23 tisíc PCR testov a v roku 2022 viac ako 8 tisíc testov. Ukázalo sa, že infekcia SARS-CoV-2 má sezónny charakter s vrcholom výskytu v jesenných a zimných mesiacoch. Výsledky PCR testov potvrdili, že kým na jeseň 2021, kedy dominoval variant Delta, predstavovala pozitivita PCR testov cca 30% zo všetkých vykonaných testov, vo februári 2022, kedy dominoval už variant Omikron, pozitivita testov dosiahla svoj vrchol – presahovala 50%. Klesajúci trend v počte vyšetrení aj pozitivite bol zaznamenaný až od apríla 2022.

Necelých 3000 vzoriek krvi bolo v laboratóriu OKM počas pandémie vyšetrených na prítomnosť anti-SARS-CoV-2 postinfekčných protilátok (IgG, IgM) a vo viac ako 660 sérach bola zisťovaná prítomnosť  post-vakcinačných protilátok IgG.


.
Toto je čítané

Skalica získala dotáciu takmer 700-tisíc eur na nové cyklotrasy

Mesto Skalica získalo dotáciu 688 116 eur z programu Interreg SK-CZ 2021-2027…

BM: Ustekana sobota