Vydávanie a distribúciu novín Trnavského samosprávneho kraja (TTSK) bude realizovať spoločnosť Petit Press. Vyplýva to zo zverejnených údajov vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO).

Jozef Viskupič, foto TTSK

Predmetom zákazky je zabezpečenie tlače a distribúcie predpokladaného počtu deviatich vydaní informačného tlačového materiálu. Ten je určený na informovanie verejnosti o dianí v Trnavskom kraji. Obsah vydania nie je súčasťou zákazky.

V prvej časti samosprávny kraj súťaží tlač a distribúciu v okresoch Senica a Skalica, kde je plánované množstvo 44.000 výtlačkov. Druhá časť sa týka okresov Hlohovec, Piešťany, Trnava a vybraných obcí v okrese Galanta s predpokladaným nákladom 115.500 kusov. V oboch prípadoch sa počíta s tlačou 16 strán vo formáte A4. Tretiu časť zákazky tvorí tlač a distribúcia v okrese Dunajská Streda a vo vybraných obciach okresu Galanta. Pri tejto časti počíta samospráva s 20 stranami vo formáte A4 s nákladom 80.500 kusov.

Do verejnej súťaže, ktorá bola rozdelená na tri časti, sa prihlásili tri spoločnosti. Vo všetkých troch ponúkla najnižšiu sumu spoločnosť Petit Press. Na prvú časť súťaže ponúkla cenu vo výške 37.816,42 eura s DPH, druhú časť by podľa ponúknutej sumy mala víťazná spoločnosť realizovať v celkovej hodnote 89.798,54 eura s DPH. Tlač a distribúciu v okrese Dunajská Streda a vo vybraných obciach okresu Galanta zrealizuje za 87.496,20 eura s DPH.

Neúspešnými uchádzačmi o zákazku boli trnavská spoločnosť Regionpress a Polygrafické centrum z Bratislavy.


Trnavské Rádio Radosť počúvať