V meste Holíč sa v tomto roku podľa programu dokončilo zatiaľ iba jediné z piatich zasadnutí mestského zastupiteľstva. Na poslednom zasadnutí v utorok 7. júna sa po hlasovaní o bodoch programoch rozhodlo opustiť osem poslancov rokovaciu miestnosť, a tak sa muselo zasadnutie predčasne ukončiť.

Primátor Holíča Zdenko Čambal

Dôvodom odchodu poslancov bolo, že sa do programu nedostal bod voľby hlavného kontrolóra. Tento bod bol prvýkrát na programe na zasadnutí 12. mája. Pri prvom aj druhom kole hlasovania dostali rovnaký počet osem hlasov súčasný poslanec zastupiteľstva Štefan Duffek, ktorý odovzdal hlas sám sebe, a súčasná hlavná kontrolórka Hana Vitásková. Následne mal podľa zákona o obecnom zriadení rozhodnúť žreb, na čom sa odmietli zúčastniť poslanci, ktorí hlasovali za súčasnú kontrolórku, a tak bolo zasadnutie predčasne ukončené.

Tulaj december 2023

Ďalšie rokovanie zastupiteľstva sa konalo 26. mája. Po tom, ako neprešiel návrh poslancov zaradiť do programu voľbu hlavného kontrolóra, skupina poslancov, ktorí hlasovali za svojho kolegu Duffeka, odišla zo zasadnutia a primátor Zdenko Čambal musel rokovanie predčasne ukončiť pre nedostatok poslancov.

Na poslednom zasadnutí 7. júna opäť neprešiel pri hlasovaní návrh poslancov zaradiť do programu voľbu hlavného kontrolóra, a tí tak opäť opustili rokovanie zastupiteľstva, čím klesol počet poslancov pod zákonné minimum.

“Na základe konzultácií máme dva právne názory, že voľba hlavného kontrolóra bola na zasadnutí 12. mája zmarená. Z tohto dôvodu sme požiadali o vyjadrenie Ministerstvo vnútra SR a Generálnu prokuratúru SR. Tá to posunula na Okresnú prokuratúru v Skalici. Počkám si na vyjadrenie týchto inštitúcií, prokuratúra by sa mala vyjadriť do 30 dní,” informoval primátor Čambal.

“Ak by bola v zákone veta, že pokiaľ na jednom a tom istom rokovaní nebude zvolený hlavný kontrolór, voľba sa bude považovať za zmarenú, bola by argumentácia v poriadku. Zákon rieši žreb ako jedinú možnosť, akým spôsobom to vyriešiť. Je to legálna možnosť, ako vyriešiť tento prípad,” uviedol poslanec Vladimír Horák.


.

INAT Rezanie laserom