Na projekty zamerané na vybudovanie cyklistickej infraštruktúry v extravilánoch obcí, ktoré sú spolufinancované aj z eurofondov, vyhlásil Trnavský samosprávny kraj (TTSK) výzvu na predkladanie žiadostí o grant z Fondu na rozvoj Trnavského kraja. TASR o tom informoval odbor komunikácie TTSK.

ilustračné foto

O spolufinancovanie sa môžu uchádzať obce a združenia obcí na území kraja, ktoré majú schválené projekty v zmysle vybraných výziev Integrovaného regionálneho operačného programu na zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy. Prostriedky sú určené na úhradu oprávnených nákladov súvisiacich s realizáciou projektov, ktoré vznikli medzi januárom a novembrom tohto roka.

Pálfyovci Knihy.Zahori

Samosprávny kraj vyčlenil na výzvu 200 000 eur. O dotáciu je možné sa uchádzať do 30. júna. “Žiadosti vyhodnotíme a výsledky oznámime v priebehu augusta. Na výstavbu prepojení obcí a miest sa budeme zameriavať aj v budúcnosti. Závery Štúdie rozvoja cyklistickej dopravy v Trnavskom kraji smerujú ku koncentrácii výstavby cyklistickej infraštruktúry v blízkosti sídiel. Práve tam má rozvoj nemotorového a ekologického spôsobu dopravy najväčší ekonomický a najmä spoločenský úžitok,” uviedla cyklokoordinátorka Trnavského kraja Silvia Szokolová.

Viac informácií o grantovej výzve nájdete na webe TTSK.


.
Toto je čítané

V Senici vyhodnotili 39. ročník výtvarnej súťaže Vesmír očami detí

Vo štvrtok (18.4.) sa v priestoroch Záhorského osvetového strediska v Senici konalo…

BM: Ustekana sobota