Stredné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Trnavského samosprávneho kraja (TTSK) zverejnili zoznam voľných miest pre študentov prvých ročníkov na školský rok 2022/2023. Ide o 28 stredných škôl, ktoré v druhom kole prijímacích pohovorov ponúkajú spolu 421 voľných miest, informoval riaditeľ odboru školstva Úradu TTSK Stanislav Pravda.

ilustračné foto

Prihlášky do druhého kola prijímacích pohovorov je potrebné zaslať do štvrtka (16. 6.). “V druhom kole prijímacích skúšok ponúkajú naše stredné školy dostatok atraktívnych voľných miest aj pre deviatakov, ktorým sa nepodarilo uspieť v prvom kole. Zaujímavou možnosťou je tiež štúdium v systéme duálneho vzdelávania, v ktorom študentov motivujeme štipendiom vo výške 50 eur mesačne, bezplatným cestovaním prímestskou autobusovou dopravou a ubytovaním zadarmo,” uviedol. Formou duálneho vzdelávania je možné študovať na 25 stredných školách na území kraja, systém odborného vzdelávania a prípravy je v ňom úzko prepojený s praktickou prípravou na výkon povolania u konkrétneho zamestnávateľa.

Malacké pohľady Knihy.Zahori

TTSK v školskom roku 2022/2023 začne mimoriadne podporovať rovnako študentov, ktorí nastúpia na niektorý z nedostatočne obsadených odborov. Získať budú môcť mesačné štipendium vo výške 50 eur a, navyše, im TTSK poskytne bezplatné cestovanie prímestskými autobusmi a ubytovanie v internátoch. “Aktuálne ide o odbory murár, mäsiar, obrábač kovov, krajčír dámskych odevov, chemik operátor, agropodnikanie – farmárstvo a záhradnícka výroba a služby, ako aj zdravotnícky asistent,” doplnil Pravda.

TTSK je zriaďovateľom 45 stredných škôl, ktoré v tomto školskom roku navštevuje viac ako 16 000 študentov, z toho viac ako 3300 prvákov. Zoznam škôl a odborov s možnosťou druhého kola prijímacích pohovorov je na webovej stránke kraja.


.

BM: Festival Záhrad