Ku koncu volebného obdobia je väčšina cieľov splnená. Predseda Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) Juraj Droba to uviedol pri pondelkovej prezentácii odpočtu vyše stovky úloh stanovených v programovom vyhlásení kraja.

“Na začiatku volebného obdobia sme si spolu s poslancami dali 113 úloh, a to vrátane veľkých investičných projektov. Som rád, že 70 z nich môžeme odškrtnúť ako splnených alebo čiastočne splnených,” priblížil predseda BSK Juraj Droba. Dodal, že ďalších 19 cieľov kraj realizuje, päť je v príprave, štyri sa nepodarilo splniť.

Za jeden z najväčších úspechov označil Droba modernizáciu stredného školstva. “Aj vďaka tomu počet záujemcov o župné stredné školy vzrástol o tretinu,” poznamenal.

Tulaj december 2023

V oblasti dopravy zvýraznil úplne novú cestu, ktorá spája diaľničnú križovatku Triblavina so starou seneckou cestou, i reálny začiatok výstavby obchvatu Chorvátskeho a Slovenského Grobu, rovnako tak nový cyklomost cez rieku Morava.

V prípade zdravotníctva Droba pripomenul spracovanie dokumentu Stratégie zdravotníctva na roky 2022 – 2026. Cení si, že kraj udržal pohotovostnú službu v Malackách i rozvoj Polikliniky Karlova Ves.

“Kľúčovou témou v sociálnej oblasti pre kraj je proces deinštitucionalizácie sociálnych služieb,” nadviazal. V odpočte zrealizovaných úloh v kultúre Droba spomenul viacero rekonštrukcií kultúrnych inštitúcií a historických objektov, vrátane synagógy v Senci.

Splneným cieľom, ktorý charakterizuje BSK v environmentálnych činnostiach, je budovanie siete environmentálno-vzdelávacích centier. “Spracovali sme i dôležité strategické dokumenty na ochranu lesov, vody a opatrenia na zmiernenie dosahov zmeny klímy, ktoré sa implementujú do územného plánovania BSK,” skonštatoval predseda BSK.

Priznal, že jeho vedeniu sa zatiaľ nepodarilo eliminovať alebo obmedziť tranzitnú kamiónovú dopravu či zriadiť záchytku. Medzi nesplnenými úlohami je aj zmena systému a kritériá financovania samosprávnych krajov zo štátneho rozpočtu a vytvorenie spravodlivejšieho systému prerozdeľovania daní. Droba upozornil, že realizácia takýchto plánov je podmienená zmenou legislatívy.


.

INAT Rezanie laserom