Kým prvé volebné obdobie sa vnímal najmä ako “údržbár a zveľaďovateľ”, v tom druhom má ambíciu byť vizionárom a tvorcom. Opätovne kandidujúci predseda Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) Juraj Droba to uviedol pre TASR pri prezentácii odpočtu končiaceho sa päťročného mandátu.

Priznal, že jednou zo silných motivácií pokračovať sú aj nesplnené ciele, najmä zmena systému a kritériá financovania samosprávnych krajov zo štátneho rozpočtu a vytvorenie spravodlivejšieho systému prerozdeľovania daní. “Bude to chcieť spoločné úsilie všetkých predstaviteľov krajov i podporu vlády. Ale myslím si, že budeme vedieť nájsť spôsob, ako súčasné zdeformované nastavenie financovania samosprávy napraviť,” uviedol.

Priznáva, že naplnenie tohto cieľa môže dostať reálne kontúry až po ďalších parlamentných voľbách. “Teraz máme v podstate 20 mesiacov do parlamentných volieb, v tomto období nemožno čakať realizáciu revolučných zmien. Zároveň nám tento čas dáva možnosť si dobre veci pripraviť, aby sme po kreovaní nového kabinetu mohli silným hlasom žiadať o dialóg,” dodal.

Malavké pohľady Knihy.Zahori

Pri opätovnom uchádzaní sa o mandát predsedu bratislavského vyššieho územného celku má Droba záujem opäť si stanoviť konkrétne a merateľné ciele. Nad tým, že je zatiaľ známy iba jeden jeho protikandidát, štátny tajomník Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR Dušan Velič, nešpekuluje. “Predpokladám, že budú i ďalší, no i dvaja sú súťaž. Horšie by bolo, keby nebol ani jeden,” skonštatoval.

Droba so svojím manažmentom prezentoval v pondelok odpočet plnenia programového vyhlásenia kraja. Zo 113 úloh, ktoré si vedenie kraja s poslancami stanovilo na začiatku volebného obdobia, hlási predseda BSK úplné alebo aspoň čiastočné splnenie 70 cieľov. Ďalších 19 sa realizuje, päť je v príprave a štyri ostávajú nesplnené.


.

Labková patrola