Nová elektrická stanica vyrieši problém so zásobovaním elektrickou energiou na Záhorí.

Západoslovenská distribučná v rámci projektu ACON Smart Grids pokračuje v investíciách a modernizácii elektrickej sústavy. Jeden z jej nosných projektov, výstavbu elektrickej stanice Borský Svätý Jur, pandémia nezastavila a v závere roka bude zapojená do prevádzky. Región Záhoria tak bude mať najmodernejšiu elektrickú stanicu, ktorá zvýši energetickú bezpečnosť na západnom Slovensku. 

ACON Smart Grids sa v roku 2018 stal prvým projektom distribučných spoločností v regióne strednej a východnej Európy, ktorý uspel medzi projektami spoločného záujmu a získal od Európskej komisie kofinancovanie vo výške 91,2 milióna €.

Partnerom pri realizácii projektu je český prevádzkovateľ distribučnej sústavy, spoločnosť EG.D, a. s. (pôvodný E.ON ČR). Cieľom projektu ACON je modernizácia a zvýšenie efektívnosti distribučnej sústavy, ako aj prehlbovanie cezhraničnej spolupráce medzi Slovenskom a Českou republikou. „Unikátnosť projektu ACON spočíva aj v tom, že do distribučnej sústavy bude možné bez problémov pripojiť množstvo nových priemyselných zákazníkov, domácností a ďalších spotrieb typu nabíjacích staníc a akumulácie, okamžite a presne identifikovať prípadné poruchy, zvýšiť efektivitu, znížiť negatívne dopady na životné prostredie, ako aj pripojiť do sústavy nové zdroje obnoviteľnej energie, “priblížil Tomáš Turek, predseda predstavenstva a výkonný riaditeľ ZSD.

Pandémia výrazne neovplyvnila realizácie projektu ACON

Medzi prvými aktivitami projektu ACON bola investícia do modernizácie a digitalizácie jedného z najporuchovejších vedení, ktoré zabezpečuje distribúciu elektrickej energie do Trenčína a priľahlých obcí. Kabelizáciou takmer 8 km úseku VN vedenia v oblasti Drietoma – Kykula a jeho umiestnením do zeme, sa znížila jeho poruchovosť, keď za posledné dve zimy nebola v tomto úseku zaznamenaná žiadna porucha. Súčasťou rozsiahlej investície bola aj výstavba troch nových trafostaníc.

demontáž vedenia

Digitalizácia pokračovala ďalšími rekonštrukciami v celej ACON oblasti. Do konca roka 2021 bolo takto zdigitalizovaných a zmodernizovaných viac ako 87 km VN vedení. Modernizáciou prihraničných liniek a výstavbou nového cezhraničného prepojenia v oblasti Hodonín – Holíč sa opäť prepojili distribučné sústavy Slovenskej a Českej republiky na úrovni 22 kV vedenia. Zároveň bolo zrekonštruovaných 19 murovaných trafostaníc. Predmetom ich modernizácie je výmena technológií a osadenie smart prvkov, umožňujúcich detekciu a komunikáciu stavu individuálnych výkonových parametrov distribučnej sústavy.

Významne sa posunula inštalácia komunikačnej infraštruktúry medzi trafostanicami prostredníctvom samonosného optického kábla. Doteraz bolo týmto spôsobom inštalovaných viac ako 130 km optických trás.

Najväčšou a najvýznamnejšou jednotlivou aktivitou projektu ACON je výstavba novej elektrickej stanice Borský Svätý Jur, ktorá sa začala v apríli minulého roka. Predpokladaný investičný náklad predstavuje približne 11 mil. €. Strategická stavba je navrhnutá ako zdroj s dostatočnou rezervou, čo umožní v prípade potreby jej ďalšie rozšírenie. Elektrická stanica zvýši spoľahlivosť zásobovania elektrickou energiou nielen existujúcich, ale aj potenciálnych zákazníkov. Zároveň bude elektrická stanica slúžiť ako záloha v prípade neštandardných a havarijných stavov distribučných sústav v prihraničnej oblasti.

 “Ako príklad je možné uviesť pomoc pri minuloročnom obrovskom výpadku elektrickej energie, ktorý spôsobili silné búrky sprevádzané tornádom v juhomoravských okresoch Břeclav a Hodonín. Úplne bez napájania na českej strane vtedy zostala aj 110 kV rozvodňa Tvrdonice, ktorá slúži na napájanie kompresorovej stanice plynu, čo je strategicky dôležitý bod z pohľadu plnenia zásobníkov plynu v Českej republike. Táto rozvodňa bola napojená operatívne, na úrovni dispečingov spoločností EG.D, ZSD a SEPS, zo siete ZSD. Lokalizácia novej elektrickej stanice v budúcnosti umožní ľahkú a rýchlu realizáciu podobnej cezhraničnej spolupráce a pomoci,“ uviedol Tomáš Turek, predseda predstavenstva a výkonný riaditeľ ZSD.

Elektrická stanica Borský Svätý Jur bude vybavená najmodernejšími dostupnými smart technológiami, ktoré posilnia integráciu nových zdrojov v budúcnosti, predovšetkým OZE. “Nová energetika si vyžaduje už dnes reagovať a pripravovať distribučnú sústavu na budúcnosť, v čom výrazne napomáhajú smart technológie, ktoré zároveň umožňujú rýchlejšie zistiť stav zariadení, poruchy na nich, ovládať ich, vyhodnocovať a optimalizovať prevádzku počas dlhšieho obdobia,“ dodal Tomáš Turek.

Bližšie informácie o projekte ACON, jeho prínosoch a význame, sa môžete dozvedieť počas online verejnej konzultácie, ktorá sa uskutoční 29. 6. 2022 o 10.00 h naživo, na webe projektu www.acon-smartgrids.sk..

Lapková patrola