Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Senici vykonáva zdravotný dozor a monitoring počas sezóny na prírodnom kúpalisku Kunovská priehrada Sobotište a na dvoch umelých kúpaliskách – Mestské kúpalisko Senica a Kúpalisko Zlatnícka dolina Skalica. Pre TASR to uviedla Darina Turanská z RÚVZ v Senici.

Kunovská priehrada, foto FB Mesto Senica

“Na obidvoch umelých kúpaliskách bol vykonaný dozor celého areálu. Kúpalisko v Senici bolo dané do prevádzky na kúpaciu sezónu. Voda z bazénov vo vyšetrovaných ukazovateľoch vyhovuje v zmysle platnej legislatívy požiadavkám na kúpanie,” uviedla pre TASR Turanská.

Kúpalisko v Zlatníckej doline v Skalici sa stále pripravuje na kúpaciu sezónu. “Do prevádzky bude uvedené až po napustení bazénov a odobratí vzorky vody z bazénov na laboratórne vyšetrenie. Z technických príčin budú vzorky z bazénov odobraté v predpokladanom termíne 29. júna,” doplnila Turanská.

Nathaniel Knizkaren 2023

Predsezónna vzorka vody z Kunovskej priehrady bola pracovníkmi RÚVZ odobratá 15. júna a štátny zdravotný dozor celého areálu bude vykonaný 24. júna. Voda z priehrady bude monitorovaná, vzorky sa budú odoberať každé dva týždne.

Kontrola kvality vody na kúpanie bola v minulej sezóne vykonaná aj na prírodných vodných plochách bez štatútu prírodné kúpaliská a vody určené na kúpanie, a to Rekreačná oblasť (RO) Gazárka Šaštín-Stráže, Sekule štrkovisko a Gbely Adamov štrkovisko. “Vodná plocha na Gazárke bola označená zákazom kúpania z dôvodu premnoženia cyanobaktérií a vodného kvetu. Na lokalitách Sekule štrkovisko a Gbely Adamov štrkovisko bola voda vhodná na kúpanie,” uviedla pre TASR Turanská. Na týchto vodných plochách budú pracovníci RÚVZ Senica kvalitu vody monitorovať len orientačne.

Aktuálne informácie o kvalite vôd bude možné nájsť na webe RÚVZ v Senici.


.

Trnavské rádio Tak akorát 2024