Opäť sa opakovala situácia, keď primátor Zdenko Čambala odmietol zaradiť bod voľby hlavného kontrolóra do programu rokovania zastupiteľstva v Holíči (23.6.)

Pozrite si časť zastupiteľstva, kde sa rokuje o zaradení bodu do programu.

Poslanci, ktorým neprešiel návrh doplnenia programu schôdze o tento bod opustili po hlasovaní rokovanie. Mestské zastupiteľstvo v Holíči sa tak stalo neuznášaniaschopné.

Tulaj december 2023

Voľba hlavného kontrolára mesta bola prvýkrát na programe na zasadnutí 12. mája.

Pri prvom aj druhom kole hlasovania dostali rovnaký počet osem hlasov súčasný poslanec zastupiteľstva Štefan Duffek, ktorý odovzdal hlas sám sebe, a súčasná hlavná kontrolórka Hana Vitásková. Následne mal podľa zákona o obecnom zriadení rozhodnúť žreb, na čom sa odmietli zúčastniť poslanci, ktorí hlasovali za súčasnú kontrolórku, a tak bolo zasadnutie predčasne ukončené.

vs, tasr


.

INAT Rezanie laserom