Počet volebných obvodov i poslancov mestského zastupiteľstva sa v Malackách nezmení ani v ďalšom volebnom období. Poslanci mestského zastupiteľstva vo štvrtok schválili ponechanie šiestich trojmandátových volebných obvodov.

“Navrhujeme ponechať súčasný stav s 18 poslancami a šiestimi trojmandátovými volebnými obvodmi bezo zmeny,” uviedli predkladatelia návrhu schváleného na rokovaní. Predstavitelia mesta pripomenuli, že v aktuálnom volebnom období pribudli v Malackách dve nové ulice, Krátka a Šikmá ulica. Prvá spomínaná je zaradená do volebného obvodu číslo 6, druhá do volebného obvodu číslo 4.

Povinnosť určiť počet volebných obvodov a počet poslancov v stanovej lehote pred voľbami stanovuje zákon o výkone volebného práva.

Tulaj december 2023

Zákon o obecnom zriadení zasa určuje, že Malacky, patriace podľa počtu obyvateľov do kategórie sídiel od 10 001 do 20 000, môžu mať v mestskom zastupiteľstve od 13 do 19 poslancov.

Spojené samosprávne voľby do orgánov miest a obcí a orgánov samosprávnych krajov sa uskutočnia v sobotu 29. októbra. Kandidátne listiny sa môžu podávať do 30. augusta. Volebná kampaň už beží a skončí sa 48 hodín predo dňom konania volieb.


.

Osobnosti kraja BSK