Pôrod  je veľkou zmenou v živote každej budúcej mamičky a celej jej rodiny. Je mimoriadne dôležité, aby bola každá rodička pred pôrodom poučená, a aby vedela, čo ju čaká. Psychika budúcej mamičky je pri pôrode veľmi dôležitým, ak nie najdôležitejším faktorom, ovplyvňujúcim priebeh pôrodu, preto je potrebné, aby budúca mamička vedela, že celý tím zdravotníkov je pripravený jej v prípade komplikácií počas pôrodu pomôcť, ale aj vyjsť v ústrety. V Skalickej pôrodnici sa snažia vyhovieť požiadavkám rodičiek a rešpektovať ich, pokiaľ neohrozujú rodičku alebo novorodenca. Každý výkon v súvislosti s pôrodom je vykonávaný so súhlasom rodičky. Na pôrodnej sále sa snažíme o zachovanie maximálne pokojného prostredia a ochranu intimity rodiny. Bezprostredne po pôrode personál kladie dôraz na podporu včasného kontaktu medzi matkou, otcom a dieťaťom.

Rodičky v skalickej nemocnici trávia prvú dobu pôrodnú v miestnostiach pre čakateľky, kde majú možnosť voľného pohybu po oddelení, môžu používať fitloptu, žinenky, sprchu alebo aj rebriny. Ak to kapacitná situácia na oddelení umožňuje, môže byť otec dieťaťa alebo iný príbuzný prítomný pri pôrode od prijatia rodičky na oddelenie. Rovnako je to s prítomnosťou duly. Pokiaľ je pacientka na izbe sama, môže mať pri sebe dulu po celý čas.

Počas pôrodu sa snažíme umožniť rodičke zaujať polohu, v ktorej sa cíti najlepšie. Partner rodičky je väčšinou veľmi dobrá podpora počas pôrodu. „Ku koncu prvej doby pôrodnej, kedy je kontrakčná činnosť maternice najsilnejšia, môže partner napr. pomôcť zaujať partnerke rôzne úľavové polohy,“ vysvetľuje primár Gynekologicko-pôrodníckeho oddelenia skalickej nemocnice MUDr. Peter Budinský, podľa ktorého sa v skalickej pôrodnici snažia vždy o čo najprirodzenejší priebeh pôrodu. Nástrih hrádze je vykonávaný len v indikovaných prípadoch. Ak to zdravotný stav matky a novorodenca dovoľuje, hneď po narodení dieťatka ho položíme na brucho rodičky – bonding. Počas bondingu nadväzuje mamička  prvý kontakt so svojím dieťatkom, ktorý je pre ňu a pre dieťatko veľmi dôležitý. Rovnako dochádza k prechodu baktérií z kože matky na kožu dieťaťa, čo je zasa veľmi dôležité kvôli jeho vytvárajúcej sa imunite. Pupočník nechávame štandardne dotepať,“ doplnil MUDr. Budinský.

Operatívne vedenie pôrodu sekciou (cisárskym rezom) je život zachraňujúci výkon, ktorý má svoje presné indikácie. Jeho vykonanie obmedzuje kontakt medzi matkou a novorodencom najmä tesne po pôrode, pretože rodičky nie sú schopné sa bezprostredne po operačnom pôrode postarať o novorodenca. „Aj napriek tomuto obmedzeniu po pôrode cisárskym rezom v Skalici umožňujeme bonding na vyžiadanie rodičky. Budúce mamičky by mali počas tehotenstva, ale aj pred ním, predovšetkým dbať o životosprávu, samozrejmosťou je abstinencia od fajčenia a alkoholu. Aj v tehotenstve je veľmi dôležitá zdravá, pestrá strava a dostatok pohybu. Rodičky si môžu zazmluvniť pôrodníka a v prípade pôrodného plánu ho konzultovať s pôrodníkom počas návštevy ambulancie v poradni pre tehotné.

Komplexný pohľad na priebeh pôrodu a pobyt v pôrodnici Fakultnej nemocnice AGEL Skalica prináša rodičkám absolvovanie kurzu predpôrodnej prípravy.

Záhorí.sk informovala hovorkyňa skupiny AGEL SK Martina Pavliková


.

Labková patrola