Senické rodiny s deťmi, ktoré od septembra 2022 nastúpia do prvého ročníka senických základných škôl dostanú na školské pomôcky finančný príspevok od Mesta Senica vo výške 100 eur.

Ilustračné foto 123rf.com

Túto novú finančnú pomoc pre rodiny schválilo vo štvrtok (23.6.) Mestské zastupiteľstvo v Senici na svojom 24. zasadnutí. Rodiny sa o ňu budú môcť uchádzať už v septembri tohto roka.

„Som rád, že sa nám podarilo presadiť ďalší benefit pre obyvateľov mesta Senica a motivovať tých, ktorí reálne bývajú v našom meste, aby si tu dali trvalý pobyt. Tento príspevok je ďalším bonusom pre obyvateľov popri lacnejšom parkovnom, vstupnom na plaváreň, kúpalisko a zimný štadión,“ povedal po zasadnutí zastupiteľstva primátor mesta Martin Džačovský.

Záhorácke rádio 2024 01

Mesto Senica bude teda od septembra poskytovať jednorazový finančný príspevok pri prvom nástupe dieťaťa na povinnú školskú dochádzku, t. j. do prvého ročníka základnej školy v meste Senica. Touto dávkou mesto prispeje na pokrytie výdavkov súvisiacich so zabezpečením nevyhnutných potrieb do školy, ako napríklad zošity, písacie potreby, učebnice, školské pomôcky.

Rodičia si budú musieť o preplatenie týchto nákladov požiadať. Postup, pravidlá a podmienky poskytnutia finančného príspevku budú definované v manuáli, ktorý bude zverejnený na web stránke mesta Senica. Oprávnený požiadať si o tento jednorazový príspevok bude ktorýkoľvek z rodičov dieťaťa s trvalým pobytom v meste Senica.

Trvalý pobyt v Senici musí mať zároveň dieťa a minimálne jeden z rodičov, resp. rodič alebo fyzická osoba, ktorej bolo dieťa zverené do starostlivosti na základe rozhodnutia súdu. Stoeurový príspevok bude rodičovi vyplatený na základe žiadosti v termíne od 16. septembra do 31. októbra príslušného kalendárneho roka s preukázaním vynaložených nákladov na zabezpečenie nevyhnutných potrieb dieťaťa pri nástupe na povinnú školskú dochádzku.

„Možno budú rodičia namietať, že pomôcky musia kupovať už pred nástupom do školy. No, aby sme mohli skontrolovať, či dieťa v škole nielen nastúpilo, ale aj v nej zostalo, je dôležitým termínom 15. september, kedy sa robí tzv. eduzber a do tohto termínu sú možné presuny na školách,“ vysvetľuje primátor mesta na Facebookovom profile mesta.


.

Trnavské rádio Tak akorát 2024