Život v malackej Základnej umeleckej škole sa v poslednom štvrťroku naplno obnovil. Deti navštevujúce všetky umelecké odbory sa prezentovali na množstve súťaží a podujatí, úspešne zvládli absolventské skúšky i skúšky na stredné školy s umeleckým zameraním. Riaditeľka Lívia Spustová nám prezradila, čo všetko už stihli a čo ich pred koncom školského roka ešte čaká.

Nové predstavenie 12 mesiačikov…a ako to bolo ďalej

„Druhý školský polrok býva pravidelne plný aktivít, podujatí, súťaží či vystúpení. Po dlhej pandemickej situácii a obmedzeniach sme využili čas na prezentáciu ZUŠ s ešte väčším nadšením ako inokedy,“ hovorí L. Spustová. Základná umelecká škola v Malackách má 4 odbory – hudobný, literárno-dramatický, tanečný a výtvarný, v ktorých poskytuje vzdelanie pre viac ako 500 žiakov.

Margaréta Zdražilová, absolventský koncert

Hudobníci zo ZUŠ sa zúčastňovali na súťažiach po Slovensku a v Českej republike. Gitaristi pod vedením Ľubice Záborskej získali v súťaži Smižianska gitara 1. a 2. miesto. Za interpretáciu diela El Sueňo od Josého Viňasa získali Cenu starostky obce. Speváčky pod vedením Hany Stanekovej boli v tomto polroku veľmi úspešné. Získali množstvo prvých priečok na súťažiach ako napríklad Pink Song, Hlas Česka, Moravy a Slezska, Malokarpatský slávik, Muzikálová hviezda, Xoana popstar či online Spevácka súťaž Pavla Kršku a iných. Mladý trubkár Jakub Studenič pod vedením Františka Bečku získal v online súťaži v hre na dychové nástroje 2. miesto. Žiaci z triedy Petra Cvečku získali v Bojniciach na Saxoklarinetiáde 1. a 3. miesto. Hudobníci pripravili aj triedne koncerty, na ktorých prezentovali svoje umenie. Okrem toho sa žiaci spolu s triednou učiteľkou spevu zúčastnili na nakrúcaní relácie Čekyho hudobný labák v RTVS.

Nathaniel Knizkaren 2023

Žiaci z literárno-dramatického odboru získali ocenenia na súťaži Zúbkove pramene. Recitátori pod vedením Adriany Vallovej potvrdili svoje schopnosti a v obvodnom kole sa umiestnili na prvých priečkach, vďaka čomu postúpili do okresného kola. Zúčastnili aj na celoslovenskej recitačnej prehliadke v prednese poézie Beniakove Chynorany. Pre predškolákov z Malaciek pripravili interaktívne predstavenie O psíčkovi a mačičke, ktoré zahrali v priestoroch synagógy a aj v elokovaných triedach materských škôl. Na pôde svojej domovskej synagógy sa predstavili aj s dvomi novými hrami: O dvanástich mesiačikoch…a ako to bolo ďalej? a Nite. So žiakmi ich naskúšala Simona Dermeková. Učiteľky literárno – dramatického odboru pozvali rodičov aj na otvorené hodiny a ukázali im priebeh vyučovania.

Interaktívne predstavenie O psíčkovi a mačičke

Učitelia výtvarného odboru pripravovali v uplynulých mesiacoch svojich žiakov na stredné školy s umeleckým zameraním a tí boli úspešne prijatí. Zároveň vytvorili so svojimi absolventami krásne absolventské práce, ktoré sú vystavené v priestoroch školy na Záhoráckej ulici. S menšími žiakmi sa zapájali do výtvarných súťaží. Škola spolupracovala aj pri organizovaní podujatia Deň detskej radosti. Výtvarníci pripravili výzdobu hlavnej tribúny, fotostenu a tvorivé dielne pre deti.

Tanečný odbor ponúkol rodičom možnosť nahliadnuť do zákulisia a prezentoval sa na otvorených hodinách. Tanečníci boli aj súčasťou divadelného predstavenia Nite, v ktorom mohli diváci nahliadnuť do utopického sveta a spolu s hercami z literárno-dramatického odboru vytvorili dva pohľady, pričom žiaden nie je ideálny: jeden, v ktorom žijeme každodenný život, a druhý, ktorý by sme si želali.

Žiaci zo všetkých odborov úspešne zvládli postupové a absolventské skúšky. „Tento rok máme 52 absolventov, ktorí získali umelecké vzdelanie,“ vraví s hrdosťou L. Spustová. Koniec mája patril prijímacím skúškam pre záujemcov o štúdium v jednotlivých odboroch v novom školskom roku. Prišlo takmer 200 detí.

„V najbližšom období nás čaká účasť na divadelnej prehliadke Regio pompa. Odprezentujeme náš literárno-dramatický a tanečný odbor so svojimi predstaveniami. V závere školského roka, tak ako vo všetkých školách, odovzdáme vysvedčenia a všetkým žiakom poprajeme krásne letné prázdniny. Vedenie školy spolu s učiteľmi sa bude pripravovať na štart do školského roka 2022/2023. Pevne veríme, že aj naďalej bude možné prezenčne učiť, tvoriť a prezentovať sa v meste Malacky či inde. Tešíme sa!“ uzavrela riaditeľka ZUŠ Malacky.

Natália Jánošová, foto: ZUŠ Malacky


.

INAT Rezanie laserom