O hlavnom kontrolórovi v meste Holíč rozhodol na zasadnutí mestského zastupiteľstva (MsZ) v stredu (29. 6.) žreb, keďže pri hlasovaní získali dvaja kandidáti rovnaký počet hlasov. Hlavným kontrolórom sa na najbližších šesť rokov sa stal súčasný poslanec MsZ Štefan Duffek.

Žreb vykonal poslanec MsZ Vladimír Horák

Počas hlasovania pri voľbe hlavného kontrolóra, ktoré sa uskutočnilo 12. mája, dostali rovnaký počet osem hlasov Duffek a Hana Vitásková, ktorá funkciu hlavnej kontrolórky vykonávala v predchádzajúcom období. Poslanec Duffek dal hlas sebe.

Následne mal podľa zákona o obecnom zriadení rozhodnúť žreb, na čom sa odmietli zúčastniť poslanci, ktorí hlasovali za Vitáskovú, a tak bolo zasadnutie predčasne ukončené.

Nathaniel Knizkaren 2023

Ďalšie tri rokovania zastupiteľstva sa skončili hneď pri schvaľovaní programu, keďže poslanci, ktorí volili Duffeka, chceli do neho zaradiť bod voľby hlavného kontrolóra. Keď sa im to nepodarilo, vždy opustili rokovaciu miestnosť. Po tom, ako svoje vyjadrenie k voľbe poslala Okresná prokuratúra v Skalici, primátor mesta Holíč Zdenko Čambal zaradil do programu zasadnutia bod voľby hlavného kontrolóra.

Žreb vykonal poslanec MsZ Vladimír Horák. Hlavný kontrolór má podľa uznesenia pracovný týždeň stanovený na 37,5 hodiny týždenne. Plat vychádza z priemernej mzdy v národnom hospodárstve za rok 2021 vo výške 1211 eur, ktorý je vynásobený koeficientom 1,96. Na rok 2022 je tak plat hlavného kontrolóra stanovený vo výške 2374 eur.


.

INAT Rezanie laserom