V sobotu 9.4.2011 sa deti z DFS Leváranek zúčastnili na krajskej súťažnej prehliadke detských folklórnych súborov Bratislave, v Dome kultúry Zrkadlový Háj.

Súťaž pod názvom Vrť sa dievča bola podľa názorov poroty na veľmi vysokej úrovni. Leváranek získal ocenenie Strieborné pásmo za zvyky a tance na druhý sviatok vianočný pod názvom „ Na Štepána“ Deti skvele tancovali aj spievali, porota ich preto vychválila za ich výkon a taktiež za udržiavanie tradícií obce. Súbor dostal pochvalu nielen od porotcov, ale tiež od svojich konkurentov z iných súborov.

Záhorie sa tak opäť dostalo do povedomia ostatných, keďže súbory z Bratislavy a okolia predvádzajú zväčša pásma z Terchovej, Východného a Stredného Slovenska. Všetkým, ktorí sa zúčastnili patrí veľká vďaka za reprezentovanie obce Veľké Leváre, Základnej školy s MŠ Veľké Leváre a samozrejme súboru Leváranek.

Valachovičová Svetlana


.

BM: Ustekana sobota