Po tom, čo v minulom roku opravila Slovenská správa ciest (SSC) povrch vozovky okolo kruhovej križovatky a prieťah mestom Senica, v pondelok (4.7.) začala s opravou prstenca stredového ostrovčeka okružnej križovatky.

foto Senica.sk

Väčšie dopravné obmedzenia ani obchádzky nie sú počas realizácie prác plánované. Pri oprave a bude realizovať niekoľko vrstiev betónu a nový povrch prstenca okružnej križovatky bude vykonaný položením cementobetónového krytu s makrotextúrovou metličkovou úpravou. Preto bude potrebná príslušná technologická prestávka na vyzretie betónu. Aj preto je rozsah prác naplánovaný na takmer dva mesiace.

Táto stavebná úprava by sa mala zrealizovať v predpokladanom termíne od 4. júla do 31. augusta 2022.


.

Trnavské rádio Tak akorát 2024