Mimoriadnu dotáciu na zmiernenie dosahov zvýšenia ceny energií a zníženie finančného príspevku poskytne Trnavský samosprávny kraj (TTSK) desiatim neverejným poskytovateľom sociálnych služieb na jeho území. Zároveň podporí ďalších 15 zariadení mimo TTSK, ktorých klientmi sú obyvatelia Trnavského kraja. Informoval o tom predseda TTSK Jozef Viskupič.

ilustračné foto

“Chceme zachovať rozsah a kvalitu sociálnej starostlivosti o všetkých obyvateľov bez ohľadu na umiestnenie a zriaďovateľa zariadenia, ktorého sú klientmi. Rozhodli sme sa, že desiatim na území TTSK poskytneme mimoriadnu dotáciu v celkovej sume 219 000 eur. Celkovou sumou 100 000 eur podporíme ďalších 15 zariadení v šiestich iných krajoch. Dofinancujeme ich tak, aby sa dostali aspoň na úroveň predchádzajúceho roka,” uviedol Viskupič. Financie získajú poskytovatelia so sídlom v Banskobystrickom, Bratislavskom, Nitrianskom, Košickom, Trenčianskom a Žilinskom kraji.

Dôvodom, prečo sa TTSK rozhodol finančne podporiť aj tieto zariadenia, je novela zákona o sociálnych službách. Podľa informácií Viskupiča spôsobila, že finančný príspevok na prevádzku niektorých zariadení sociálnych služieb na rok 2022 je výrazne nižší, u niektorých oproti predchádzajúcemu roku takmer likvidačný.

“Zástupcovia neverejných poskytovateľov na nedávnom stretnutí vyjadrili vážne obavy z negatívnych vplyvov zmeny legislatívy, ktoré môžu buď zmenšiť rozsah, respektíve znížiť kvalitu poskytovaných služieb, alebo sa premietnuť do zvýšenia úhrad klientov. Verím, že vďaka finančnej podpore bude zabezpečená maximálna starostlivosť o všetkých obyvateľov kraja odkázaných na sociálnu starostlivosť,” uviedla riaditeľka odboru sociálnych vecí Úradu TTSK Blažena Flamíková.


.

Lapková patrola