V rámci Dňa narcisov budú v piatok (15.4.) chodiť po Moravskom Svätom Jáne a Sekuliach žiačky Základnej školy Sekule s narcismi a pokladničkami. Budú to 4 skupinky dievčat označené odznakom dobrovoľníka, ktoré sa budú pohybovať po obciach a jedna skupinka bude v okolí základnej školy.

Príspevok môžete v priebehu celého dňa. Po 14 hodine budú žiačky pred predajňou Jedota Sekule a pred predajňou pani Fidlerovej v Moravskom Svätom Jáne.

Liga proti rakovine ďakuje vopred za vaše príspevky.
Liga proti rakovine SR je charitatívna organizácia so zameraním na pomoc oknologickým pacientom a ich rodinám. Príspevok je dobrovoľný a zaň sa pripína prispievajúcim kvet narcisu.

Zahori.sk a Myjany.sk sú aj v tomto roku mediálnym partnerom zbierky.


.

INAT Rezanie laserom