Keď sa po meste premáva diviak, nemusí to byť len divoké zviera, môže to byť aj služobné vozidlo mestskej polície v Malackách. To je totiž okrem štandardných odlišovacích prvkov označené aj erbom mesta a každá Malačianka a Malačan vedia, že erb mesta by sa bez diviaka nezaobišiel.

Či už pobehujúce diviaky, pštrosy, kačice, alebo slon na úteku, či pes uviaznutý v kanáli – aj pre tieto prípady tu máme mestskú políciu. No odchyt zvierat je len jednou, i keď celkom dobre zapamätateľnou prácou, ktorú mestskí policajti vykonávajú.

Bol jún roku 1992 a do práce v novovytvorenej mestskej organizácii nastupovalo prvých 10 príslušníkov vrátane náčelníka. Náčelníkom bol vtedy – a bez prestávky je ním dodnes – Ivan Jurkovič. Nie je teda len náčelníkom, je tak trošku aj mohykánom. 30 rokov na čele jednej organizácie, to je úctyhodné. Práve I. Jurkoviča sme sa pýtali na minulosť i súčasnosť MsP a práve od neho pochádza väčšina informácií v tomto článku. Zvyšok dodal archív Malackého hlasu. Mimochodom, Malacký hlas má ešte o 2 roky viac ako naša mestská polícia.

Plocha draka Knihy.Zahori

Kamery výrazne pomáhajú
Za tridsať rokov sa toho zmenilo veľa. Počet príslušníkov sa z pôvodných 10 zvýšil na súčasných 17. K tomu treba prirátať ešte 5 zamestnancov – tí síce na výjazdy nechodia, no spolu s bezpečnostnými kamerami, ktoré obsluhujú, sú taktiež dôležití. Kamerový systém začal prichádzať do ulíc mesta v roku 2008 a  počet kamier dodnes stúpol na 40. Práve kamerový systém a jeho obsluha výrazne pomáha nielen pri odhaľovaní a zaznamenaní priestupkov či trestných činov, ale aj pri samotných zásahoch príslušníkov. Mať za chrbtom „sokolie oko“, ktoré v reálnom čase pomáha v navigovaní k pohybujúcemu sa objektu, to je skutočne veľká pomoc.

Vypátrať, koľko sa za tridsať rokov na území Malaciek udialo priestupkov a trestných činov, to je na dlhé samostatné bádanie. Od roku 2008 je v prevádzke elektronický informačný systém. Z jeho údajov vyplýva, že za polovicu existencie MsP, teda za takmer 15 rokov, mestskí policajti zaevidovali 45 739 priestupkov a odchytili 1612 túlavých psov. Minulý rok policajti riešili vyše 1700 priestupkov a odchytili 111 psov, z nich sa 77 podarilo vrátiť majiteľovi. Ostatní boli odovzdaní do karanténnej stanice. Pes je teda celkom bežným dôvodom na výjazd príslušníkov, no tí za tridsať rokov už zažili aj väčšiu exotiku. „Išlo o hada, slona, pštrosa či chameleóna. Po meste sme už sprevádzali rodinku kačíc. Pomáhali sme pri netopierovi na balkóne, mŕtvom vrabcovi na streche alebo divom prasati. Na našej facebookovej stránke máme aj video „útočiacej“ vrany,“ vyratúva I. Jurkovič.

Humorné aj vážne situácie
Mestská polícia prijíma oznámenia o priestupkoch aj cez svoj facebook, kde informuje aj o svojej bežnej činnosti. Najdôležitejším komunikačným prostriedkom je však stále linka 159. Aj medzi oznámeniami na číslo 159 sa nájdu rôzne špecifické situácie, ktoré občas môžu vyznieť humorne: Asi najviac sme sa zasmiali, keď kolegovi telefonicky oznámila pani, že má v kanáli padnutého psíka. Kolega v telefóne porozumel, že tam má padnutého synka. Bolo mu čudné, že oznamovateľka by chcela synka už odstrániť, lebo je agresívny a oznamovateľke bolo zasa čudné, prečo by mala psíkovi volať rýchlu zdravotnú pomoc. Nedorozumenie sa vysvetlilo až po príchode hliadky na miesto.“

Mestskí policajti sa niekedy stávajú mediátormi pri rodinných problémoch či susedských nezhodách. „Kolegovia si niekedy musia vypočuť aj prípady oznámenia sexuálnych problémov či rodinných hádok,“ opisuje náčelník. Obzvlášť teraz v horúcom letnom počasí sa rozdiely medzi občanmi môžu stať zdrojom hádok a konfliktov. „V letných mesiacoch máme väčší počet hlásení o rušení nočného pokoja, ďalej sú to dopravné priestupky, prípady osôb pod vplyvom alkoholu a zvyšuje sa počet oznámení o výskyte bezdomovcov.“

Prácu občas komplikujú zákony
Práca príslušníka nie je iba o rozdávaní pokút a papúč či o riadení premávky v ranných hodinách pred malackými školami. No práve pri týchto činnostiach sa obyvatelia s mestskou políciou stretávajú najčastejšie. Kým pri dozeraní na bezpečnosť detí pred školou nepovie nik krivého slova, papuče a parkovanie v meste – to je téma na samostatný článok. Bezpečnosť premávky však musí byť a zákony platia pre všetkých, no práve legislatíva môže na mestskú políciu klásť niekedy až nesplniteľné úlohy – napríklad pri statickej doprave, no tiež im môže komplikovať prácu aj v iných oblastiach. „Ak sa má naša práca zefektívniť, bude potrebné vysporiadať sa so skostnatelou  legislatívou. Napriek úsiliu sa nemôžeme dodnes zo zákona dostať k telefónnym číslam majiteľov vozidiel uvedených v evidenciách Policajného zboru. Bráni tomu neprimeraná ochrana osobných údajov, keď ani ako zložke zabezpečujúcej ochranu verejného poriadku tieto údaje nedostaneme. Pritom môže ísť aj o prípady, keď je ohrozená plynulosť cestnej premávky, alebo hrozí škoda na majetku. V mnohých prípadoch dostávame oznamy o prekračovaní rýchlosti vozidiel. Meranie rýchlosti nie je naša srdcová záležitosť, ale ak nie je v možnostiach Policajného zboru zabezpečiť požiadavky obyvateľov, štát by mal túto právomoc delegovať aj nám. Súčasná legislatíva nám bráni aj v riešení problémov s bezdomovcami či opitými osobami. V prípade budenia verejného pohoršenia alebo iného narušenia verejného poriadku ich nemáme kam umiestniť. A tak potom nie je možné vyriešiť situáciu k úplnej spokojnosti oznamovateľov,“ sťažuje sa náčelník.

Malacké pohľady Knihy.Zahori

Keď ide o život…
Napriek tomu nevidí veci pochmúrne, naopak, na prácu svojich kolegov je hrdý. Príslušníci mestskej polície sú často prví na mieste aj v situáciách, v ktorých idú žarty bokom a svojim správnym konaním môžu pomôcť ochrániť majetok i život. Takých situácií bolo za tridsať rokov veľa. Pre príklady netreba zachádzať ďaleko do minulosti: „Príslušníci našli muža s bodnou ranou na hrdle. Poskytnutím prvej pomoci sa nám ho podarilo zachrániť. Zachránených osôb bolo už viacero. V núdzi sa nám ozvali obyvatelia i v prípadoch, keď si nevedeli pomôcť s bezvládnou osobou padnutou na zemi. Išlo prevažne o dôchodcov. Inokedy zase bolo nevyhnutné vstúpiť do bytu a poskytnúť pomoc. Veľmi spokojný som však s preventívnymi aktivitami na školách. Svoje skúsenosti z tejto oblasti sme poskytli aj kolegom z iných miest. V školách sme tiež zabezpečovali dopravnú výchovu, zavŕšenú praktickou činnosťou na dopravnom ihrisku.“

Dobrou správou tiež je, že príslušníci doteraz nemuseli reálne využiť defibrilátory, ktorými sú vybavené ich hliadkovacie vozidlá. „O použitie defibrilátora nás viackrát požiadal operačný pracovník Rýchlej zdravotnej pomoci. Našťastie, nikdy sme ho v praxi nemuseli použiť – buď bola osoba pri vedomí, alebo súčasne s našou hliadkou prišla na miesto záchranka.“

Mestská polícia je tu už 30 rokov. Bez prítomnosti jej príslušníkov si nevieme predstaviť bezpečnosť obyvateľov mesta a verejný poriadok.

Mestská polícia Malacky

  • sídli na Bernolákovej 5188/1A,
  • jej zriaďovateľom je mesto Malacky,
  • aktuálne informácie o svojej činnosti zverejňuje na facebookovom profile Mestská polícia Malacky,
  • situácie, ktoré si vyžadujú zásah, treba hlásiť na telefónne číslo 159.

Ján Hargaš, foto: -jh-/archív


.
Toto je čítané

Jáňan Ľuboš Pribila prešiel ako prvý Slovák cestu Via Alpina

V roku 2023 sa Jáňan Ľuboš Pribila zapísal do histórie ako prvý…

BM: Ustekana sobota