Pacienti s urologickými ťažkosťami sú v skalickej nemocnici vyšetrovaní v jednej z dvoch urologických ambulancií. Nástrojmi na získanie dôvery urologických pacientov sú ústretovosť lekára k pacientovi a empatický prístup.

Primár Urologického oddelenia Fakultnej nemocnice AGEL Skalica a vedúci lekár pre odbor urológia v spoločnosti AGEL MUDr. Ľubomír Uherčík, PhD. sa v rozhovore snaží rozptýliť obavy pacientov z urologického vyšetrenia s cieľom predchádzať ochoreniam močovo-pohlavného traktu.

Starajú sa dnes ľudia z pohľadu urológa dostatočne o svoje zdravie?

V súčasnej dobe je otázka zodpovednosti za svoje zdravie a dôležitosť preventívnych prehliadok pomerne dobre prezentovaná vo všetkých médiách. Veľa sa o tejto problematike hovorí a píše. Dnes majú ľudia veľmi dobrý prístup k týmto informáciám. V posledných rokoch je populárna práve téma prostaty, jej ochorení a ich prevencia. Zdôrazňuje sa význam preventívnych urologických prehliadok u mužov. Mnoho z nich sa však stále obáva tohto vyšetrenia, hoci na to nie je žiaden dôvod. Intimita pacienta zostáva zachovaná, vyšetrenie nie je bolestivé. Pri preventívnej urologickej prehliadke u muža sa vyšetruje celý močovo-pohlavný trakt, pričom veľký dôraz sa kladie práve na vyšetrenie prostaty. Niekedy sa stretávame s názorom, že urológ je nejaká obdoba ženského gynekológa. Nie je to celkom pravda. Viac ako polovicu našich pacientov síce tvoria muži, ale ochorenia močového systému ako napríklad močové kamene, zápaly močových ciest, únik moču, nádorové ochorenia trápia rovnako mužov aj ženy.

Ako často by mal muž chodiť k urológovi?

Prvú preventívnu urologickú prehliadku by mal muž absolvovať na odporúčanie všeobecného lekára vo veku štyridsiatich rokov. Muži, u ktorých sa v rodine vyskytlo ochorenie prostaty, sú sledovaní častejšie, takže ďalšia preventívna prehliadka je buď o rok, o dva alebo o päť rokov. U mladej mužskej populácie sa zdôrazňuje význam tzv. samovyšetrovania semenníkov. Nádory semenníkov sa vyskytujú pomerne vzácne, ale najčastejšie postihnutou vekovou skupinou sú mladí muži od 18 do 30 rokov. A hoci sú mnohé karcinómy pomerne agresívne, pri včasnom záchyte je šanca na úplné vyliečenie veľmi vysoká. V strednom a staršom veku mužov zväčša trápia ochorenia prostaty. No a močové kamene sa vyskytujú nezávisle od veku.

Ako prebieha samotné vyšetrenie?

Pri urologickej preventívnej prehliadke sa najprv lekár porozpráva s pacientom o jeho ťažkostiach. Nasleduje vyšetrenie, čo znamená, že lekár prehmatá brucho pacienta. Pri podozrení na ochorenie semenníkov vyšetrí pohmatom aj semenníky. Z čoho majú muži najviac obavy, je práve vyšetrenie prostaty cez konečník. Ide ale o nebolestivé, možno trošku nepríjemné vyšetrenie, ktorým lekár zistí veľkosť prostaty, jej konzistenciu, ohraničenie, povrch, prípadnú bolestivosť alebo rezistenciu. Nasleduje sonografické vyšetrenie obličiek, močového mechúra, prípadne prostaty. Súčasťou urologickej preventívnej prehliadky je aj odber moču a krvi, kde sa sleduje PSA antigén. Ide o látku v sére muža, ktorá sa dnes používa pri skríningu ochorení prostaty, najmä nádorov prostaty.

Aké sú súčasné trendy v operačnej starostlivosti o urologických pacientov?

Dôraz sa kladie na ambulantnú časť. Je trendom vykonať maximum diagnostických vyšetrení v ambulancii. S výnimkou akútnych stavov sa snažíme na oddelenie prijímať pacientov s už vopred stanovenou diagnózou za účelom liečby, či už operačnej alebo konzervatívnej. Snahou personálu je skrátiť pobyt v nemocnici na minimum. Má to svoje ekonomické, ale aj sociálne dôvody. Ekonomická stránka veci je zrejmá a samotná rekonvalescencia pacienta po liečbe prebieha lepšie v domácom prostredí ako v nemocnici.

Čo sa týka operačnej starostlivosti, do popredia sa v urológii dostali endoskopické a laparoskopické výkony. Tieto sú pre pacienta šetrnejšie, skracujú dĺžku pobytu pacienta v nemocnici, znižujú spotrebu liekov na bolesť a v neposlednom rade z estetického hľadiska zákrok nezanecháva „klasickú“ operačnú jazvu. Tento trend je zavedený aj na urologickom oddelení v Skalici.

Endoskopické inštrumentárium oddelenia je na veľmi dobrej úrovni. Väčšina výkonov v minulosti viazaných na hospitalizáciu sa dnes realizuje ambulantne alebo v rámci JAS – jednodňovej ambulantnej starostlivosti. Pobyt pacienta na oddelení takto nepresiahne 24 hodín. Množstvo výkonov u detí realizujeme tak, že dieťa príde ráno do nemocnice, v celkovej anestézii je vykonaný operačný zákrok. Pokiaľ to druh zákroku a dĺžka anestézie umožňujú, poobede alebo na večer ho prepúšťame do domácej starostlivosti. Zároveň u malých detí umožňujeme pobyt rodiča s dieťaťom počas celej doby hospitalizácie.

V akom rozsahu je poskytovaná starostlivosť pri onkologických ochoreniach?

V prvom rade je nevyhnutná perfektná diagnostika ochorenia. Čiže zistiť o aký typ nádorového ochorenia ide, aký je jeho rozsah. Od toho sa odvíja následne liečebný postup. Čo sa týka diagnostiky, ktorá je doménou, ako som už spomenul, ambulantnej časti, tá má na našom pracovisku veľmi dobré podmienky. Disponujeme zrekonštruovanými ambulanciami s kvalitným ultrazvukovým vybavením. Spolupráca s rádiologickým oddelením, kde sa vykonávajú CT a MR vyšetrenia, je výborná.
Väčšinu operačných výkonov nádorových ochorení vykonávame na našom oddelení. Ide o operácie zhubných nádorov obličiek, močového mechúra, semenníkov. V prípade komplikovaných a náročných výkonov (napríklad úplné odstránenie močového mechúra s náhradným močovým vývodom) spolupracujeme s urologickým oddelením Fakultnej nemocnice Trnava. To sa však týka malého počtu pacientov, u ktorých je následná pooperačná starostlivosť vykonávaná na našom pracovisku.

Záhorí.sk informovala hovorkyňa skupiny AGEL Martina Pavliková


.

Trnavské rádio Tak akorát 2024