Cestujúci na Záhorí môžu nielen počas letných prázdnin využiť rodinné cestovanie za cenu jedného lístka a prepravu bicyklov cyklobusmi.

Denný cestovný lístok pre celú rodinu

  • Na denný cestovný lístok môžu v Bratislavskom kraji cestovať cez víkendy, sviatky a dni pracovného pokoja až dvaja dospelí a tri deti.
  • Takýto rodinný cestovný lístok pre dospelých platí na všetkých linkách dopravcov zapojených do systému IDS BK.

Cyklobusy
Tí, ktorí radi trávia voľné chvíle na bicykli, môžu využiť službu rozšírenej prepravy bicyklov cyklobusmi na trasách regionálnych autobusov v Bratislavskom kraji, ktoré sú veľmi obľúbené práve u milovníkov tohto športu.

Tulaj december 2023

Preprava bicykla je bez rezervácie a do vyčerpania kapacity. Cyklobusy vybavené cyklonosičmi premávajú počas víkendov a sviatkov na Záhorí na spojoch označených piktogramom  na týchto linkách:

  • Linka 219 Bratislava – Stupava – Borinka
  • Linka 250 Bratislava – Stupava – Záhorská Ves – Suchohrad
  • Linka 240 Malacky – Záhorská Ves – Vysoká pri Morave
  • Linka 275 Malacky – Moravský Svätý Ján – Borský Svätý Jur
  • Linka 277 Malacky – Lakšárska Nová Ves – Bílkove Humence
  • Linka 289 Malacky – Rohožník – Plavecký Mikuláš – Plavecký Peter

Hoci bicykle sa môžu prepravovať vo všetkých regionálnych autobusoch, výhodou cyklonosičov je ich vyššia prepravná kapacita. Zatiaľ čo vo vnútri autobusu je možné prepravovať najviac 2 bicykle, kapacita cyklonosiča je 6 bicyklov. Za prepravu bicykla zaplatí cestujúci 0,45 €.


.

INAT Rezanie laserom