V okrese Skalica je podľa súčasnej ekonomickej aktivity viac pracujúcich a, naopak, menej nezamestnaných, ako je celoslovenský priemer. Vyplýva to z údajov, ktoré zverejnil Štatistický úrad SR na základe výsledkov zo Sčítania obyvateľov, domov a bytov 2021.

Ilustračné foto 123rf.com

Kým na Slovensku pracuje podľa sčítania 39,86 percenta obyvateľov, v Skalickom okrese je to až 42,54 percenta. Naopak, v okrese je iba 2,76 percenta nezamestnaných, kým na celý štát vychádza 4,25 percenta.

V okrese Skalica pôsobia nadnárodné spoločnosti, a to sa pravdepodobne prejavilo aj v tom, že v okrese je viac zamestnancov ako podnikateľov. Kým v záhoráckom regióne je podľa postavenia v zamestnaní 82,11 percenta zamestnancov, na Slovensku je to číslo nižšie o 4,39 percenta. Naopak, v okrese je približne každý desiaty podnikateľ, ale na Slovensku je to približne každý siedmy obyvateľ.

Malavké pohľady Knihy.Zahori

Z hľadiska zamestnania dominujú oproti slovenskému priemeru v regióne kvalifikovaní robotníci a remeselníci, ako aj operátori a montéri strojov a zariadení. V Skalickom okrese je až 3230 kvalifikovaných robotníkov a remeselníkov, čo predstavuje 15,28 percenta, na Slovensku je to iba 9,51 percenta. Operátorov a montérov strojov a zariadení je v okrese 3019, čo predstavuje 14,29 percenta, kým na Slovensku je to 10,98 percenta.

Výrazne pod slovenským priemerom je počet špecialistov, ktorých je v okrese Skalica 3230, čo predstavuje 15,28 percenta, kým v celej republike je špecialistov takmer 20 percent. Menej je v okrese aj pracovníkov v službách a obchode, ktorých je 2194. Ide o 10,38 percenta zamestnaných, kým slovenský priemer je na úrovni 12,7 percenta.
Vplyv nadnárodných spoločností v okrese je aj v počte obyvateľov podľa odvetvia ekonomickej činnosti zamestnancov. Viac ako jedna tretina pracuje v priemyselnej výrobe, kým priemer na Slovensku je o 16 percent nižší.


.

INAT Rezanie laserom