V týchto dňoch dokončujú reštaurátori práce na vzácnych nástenných maľbách, ktoré boli objavené pod vrstvou omietky v meštianskom dome na rohu ulíc Kráľovskej a Komenského v Skalici.

  • Nový vlastník tohto historického objektu v ňom plánuje obnoviť pivovarnícku tradíciu a rozvíjať pivný turizmus v meste.
  • Jedná sa o výzdobu osobitnej korýtkovej klenby na variácie vegetatívnych ornamentov voľne rozložených spolu s iluzívnymi hviezdicami na plochách klenbových úsekov, ohraničených perlovcovými pásmi.

Tento typ renesančnej výzdoby je v rámci regiónu Skalice úplne výnimočný. V rámci pamiatkového architektonicko-historického výskumu domu, ktorý sa uskutočnil v priebehu roku 2020, bola táto výzdoba datovaná do 17. storočia. Dal ju pravdepodobne vyhotoviť vtedajší majiteľ, významný uhorský humanista a dvorný historik uhorského a českého kráľa Mateja II. – Eliáš Berger, ktorý tu sídlil až do svojej smrti v roku 1644, alebo jeho synovec Peter Berger, ktorý po svojom strýkovi zdedil aj úrad kráľovského tridsiatnika. V roku 1673 tento dom odkúpil Pavol Révay, príslušník ďalšieho významného uhorského šľachtického rodu Révayovcov.

V západnej miestnosti na poschodí boli v priebehu zmieneného architektonicko-historického výskumu objavené pod vrstvou mladšej omietky aj figurálne nástenné maľby svätého Petra, Pavla, svätej Magdalény a Kataríny, datované na koniec 17. a začiatok 18. storočia. Tieto maľby boli v predchádzajúcich obdobiach značne poškodené, a preto boli nateraz odborne zakonzervované a prekryté špeciálnou omietkovou vrstvou. Informuje mesto Skalica na svojom webe.


.

Labková patrola