V rámci mestských denných letných táborov venovalo mesto Senica jeden týždňový turnus 20 deťom zo znevýhodneného sociálneho prostredia vo veku od šesť do 12 rokov zdarma. TASR o tom informovala hovorkyňa mesta Tatiana Moravcová.

Mestské letné tábory na pravidelnej báze každé prázdniny organizuje Centrum voľného času (CVČ) Senica s názvom Stonožka, ktorého zriaďovateľom je mesto Senica, spolu so svojím občianskym združením Stonožka deťom.

“Pre deti sme pripravili taký program, aby mali týždeň plný zážitkov a dobrodružstiev, aby si našli nových kamarátov, aby im bolo veselo a aspoň na chvíľu zmenili prostredie,” uviedla riaditeľka CVČ a zároveň táborová vedúca Silvia Krišáková.

Súčasťou mestského letného tábora je okrem tvorivých aktivít, výletov do Bratislavy, Šaštína-Stráží a na Plavecký hrad aj zabezpečovanie pitného režimu a stravy.

“Školopovinné deti do tohto letného týždenného tábora vyberali pracovníčky oddelenia sociálnych vecí, kultúry a športu Mestského úradu Senica v spolupráci s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny Senica,” doplnila Moravcová.


.

Lapková patrola