Vďaka občianskej iniciatíve pribudne pri vstupe do Lozorna lipové stromoradie.

Občianska iniciatíva vedená pani Janou Sheppard a predsedom Komisie životného prostredia Ľubomíra Jochima

Hlavným cieľom je udržanie ekologickej stability územia, ale aj odizolovanie hluku z diaľnice či zadržanie vlhkosti pôdy, no slúžiť bude aj ako vetrolam. A, samozrejme, lipová alej skrášli vstupnú cestu do obce.

  • Ide o cestu II. triedy 501 smerom od križovatky k miestnemu poľnohospodárskemu družstvu a návrh je z dielne záhradnej architektky Beaty Dolníkovej.
  • V októbri sa plánuje výsadba 51 stromov lipy malolistej a zapoja sa do nej aj deti zo základnej školy.

Hlavným cieľom je udržanie ekologickej stability územia, stlmenie hluku z diaľnice, krajinotvorba, zníženie veternej erózie a stromy tiež pomôžu zadržať vlhkosť pôdy,“ hovorí Jana Sheppard.

Zvyšujúca sa urbanizácia sa pokladá za hlavný dôvod prehrievania miest. Prispievajú k tomu asfaltové povrchy, vydláždené plochy či tmavé strechy.

S rastúcou teplotou stúpa aj spotreba energie na ochladzovanie budov a emisie CO2, zvyšujú sa nároky na vodné zdroje.

“Na základe výskumov a vedeckých experimentov je možné skonštatovať, že 100 stromov si za rok v priemere dokáže “poradiť” s 5 tonami atmosférického CO2,“ dodáva Shepard.

BSK


.

Trnavské rádio Tak akorát 2024