Bratislavský samosprávny kraj (BSK) od minulého roku zrealizoval desiatky väčších či menších rekonštrukcii vozoviek vo svojej správe, teda komunikácií II. a III. triedy.

Takto bolo zrevitalizovaných vyše 50 kilometrov ciest a ďalších takmer 50 km je naplánovaných na najbližšie obdobie.

„Po vzniku novej cestárskej spoločnosti Správa ciest BSK, v ktorej máme už stopercentnú majetkovú a manažérsku kontrolu, sme rozbehli opravy naplno a sústreďujeme sa najmä na kvalitu. Chceme, aby sa cesty nelepili, ale aby vydržali čo najdlhšie. Preto správca mapuje ich stav priamo v teréne a na základe výsledku zvolí najvhodnejší spôsob revitalizácie. Takto opravíme až pätinu našich ciest, teda okolo 100 km za rok,“ priblížil predseda BSK Juraj Droba.

Takto správca komunikácií v Bratislavskom kraji zrealizoval revitalizáciu vozoviek v celkovej dĺžke takmer 30km. Na Záhorí išlo napr. o úseky v Kostolišti a Rohožníku. Robila sa tu klasická metóda opráv vozoviek s pridaním vystužujúcej geomreže a aplikovaním modifikovaných asfaltov.

  • Ďalej správca župných komunikácii realizoval aj rekonštrukcie ciest metódou recyklácie asfaltových zmesí za horúca na mieste. Takto opravil takmer 25 km ciest.

Pri tejto metóde sa využíva jestvujúci materiál, plus sa doplnia nevyhnutné komponenty. Je to rýchla technológia, ktorá má nižšiu cenu oproti klasike, ale nie je ju možné použiť všade. 95% stavebných prác je už zrealizovaných, aktuálne prebieha kompletizovanie. Touto metódou sa robili úseky Malacky-Pernek.

Záhorácke rádio 2024 01
  • Naplánované sú aj ďalšie rekonštrukcie a to technológiou recyklácie za studena na mieste. Pôjde celkovo o takmer 43km.

Ide o najkomplexnejšiu opravu s úpravou konštrukčných vrstiev vozovky s použitím jestvujúcich materiálov s doplnením, plus sa realizujú nové asfaltobetónové vrstvy vozovky. Používa sa na najrozpadnutejších úsekoch ciest.

Technologicky a časovo je najnáročnejšia, ale výsledkom je ekvivalent novej cesty. Takto sa bude realizovať oprava na úseku Pernek-Kuchyňa.


.

Trnavské rádio Tak akorát 2024