Po dvojročnej prestávke spôsobenej protipandemickými opatreniami sa v obci Unín budú opäť konať hody.

foto sohajka.cz

Obecný úrad poriada v sobotu (13.8.) hodovú tanečnú zábavu v miestnom kultúrnom dome. Do tanca a na počúvanie hrá krojovaná moravská dychovka Šohajka.

Pripravené je bohaté občerstvenie a vstup je zdarma.

Šohajka

Dychová hudba ŠOHAJKA z Dolních Bojanovic vystupuje v podlužáckych krojoch. Zakladateľom kapely bol v roku 1982 Vojtěch Ducháček, ktorý je jej kapelníkom, umeleckým vedúcim a spevákom dodnes. ŠOHAJKA má dve speváčky, Jožinu Ducháčkovú a Renatu Jedličkovú, ktoré doprovádza 12 hudobníkov.


.

Trnavské rádio Tak akorát 2024