Protestné zhromaždenie Za stabilné a zdravé mestá a obce pripravuje na pondelok 22. augusta v Trnave regionálne združenia miest a obcí (ZMO) Trnavského samosprávneho kraja. Uskutoční sa so začiatkom o 11.00 h na Trojičnom námestí, informovala o tom kancelária ZMO regiónu JE Jaslovské Bohunice. Protestom chcú upozorniť na mimoriadne vážnu finančnú situáciu miestnej samosprávy.

“Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) opakovane poukazuje na legislatívne zmeny, ktoré majú negatívny dosah na rozpočty miest a obcí,” uvádzajú organizátori k zhromaždeniu s tým, že mestá a obce smerujú ku krachu a nútenej správe.

Vládnymi opatreniami prichádzajú samosprávy podľa nich totiž o stovky miliónov eur. Ako však tvrdia, na vykrytie prudkého rastu výdavkov spôsobeného zvyšovaním platov vo verejnej správe, v školstve, ako aj rekordnou infláciou obce nevyhnutne potrebujú primerané, nie iba symbolické zvýšenie príjmov. Finančná situácia miestnej samosprávy je dnes preto podľa ZMO mimoriadne vážna.

Spoluorganizátori ZMO Záhorie, ZMO Galantsko-Šaliansko a ZMO Žitný ostrov pozývajú na účasť predstaviteľov miest a obcí, zamestnancov obecných a mestských úradov a obyvateľov regiónu.

ZMOS plánuje protestné zhromaždenie v Bratislave v druhý deň septembrového snemu, naplánovaného na 8. a 9. septembra.

Ministerstvo financií koncom júla upozornilo, že niekoľkokrát navrhlo samosprávam viacero možností, ako v odôvodnených prípadoch kompenzovať výpadky príjmov či zvyšujúce sa výdavky.

Ide podľa neho o poskytnutie kompenzačných návratných výpomocí vo vzťahu k rastu cien energií, úpravu daňového mixu, zníženie finančnej záťaže, ale aj odpustenie časti poskytnutých návratných výpomocí z minulosti či iné riešenia. Rezort poznamenal, že očakáva aj individuálne kvantifikácie dotknutých samospráv. Niektoré samosprávy podľa ministerstva už jeho pomoc využili.

MF SR v pondelkovej reakcii na pripravovaný míting uviedlo, že opakovane oslovilo ZMOS, Združenie samosprávnych krajov SK8 a Úniu miest Slovenska, že je pripravené rokovať o koncepčnom či plošnom prístupe k prípadnej podpore financovania samospráv.


.

Lapková patrola